ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Фондове на кръстопът

Фондова борса

Като една от най-лошите ще остане в спомените на инвеститорите 2015-а. А в началото й всичко изглеждаше много по-розово. Три милиарда лева от фалиралата Корпоративна търговска банка излязоха от трезорите й и – както всички компании на капиталовия ни пазар, и дружествата за управление на активи там очакваха (поне по-голямата част от тях) тези пари да се прелеят именно при тях. Разбира се, това не се случи в желания от тях обем.

Годината беше трудна за прогнозиране и планиране. А котировките на различните активи лъкатушеха по ценовата стълбица, в повечето случаи без да се съобразяват с икономическата логика. Но няма нищо изненадващо в това. То просто отговаря на въпроса: Какво правят 90% от хората, които търгуват на фондовите и на валутните пазари? Ами отговорът е лесен: губят парите си… но така или иначе това е част от правилата на играта навсякъде по света.

Парите обичат да прескачат от портфейл в портфейл и от един финансов инструмент към друг, когато им се предлага нещо по-атрактивно или по-доходно. Именно изборът на подходящия "букет" от активи е това, което прави инвеститорите успешни или не. Ако имат късмет – печелят, ако ли не – стигат и до загуби. Това стана причина някои от договорните фондове да завършат годината с драматичен обрат – кога заради по-малкото привлечени инвестиции и съответно възможности за игра на пазара, кога пък заради неособено сполучливи (успешни) вложения на привлечените парични средства.

Някои от българските договорни фондове не успяха да се справят с тази задача, поради което завършват годината на червено, показва проучването на "БАНКЕРЪ". В края на 2015-а например 60 от всичките 109 лицензирани колективни инвестиционни схеми завършват на загуба. Преди година само 21 от фондовете огорчиха клиентите си. Показателен е и фактът, че само три от управляващите дружества бяха подминати от тази вихрушка и не допуснаха техни колективни схеми да изгълтат горчивия хап.

Сривът на цените на финансовите инструменти през годината беше предвестник за предстоящите загуби. Активи от различни сектори – от енергетиката, недвижимите имоти, суровините, огорчиха инвеститорите през годината. Най-зле представилият се договорен фонд през периода у нас е "Астра Енерджи", който дава възможност на инвеститорите за вложения в сектора на енергийните ресурси. Той носи на клиентите си загуба от 37.77 на сто.

Интересът към капиталовия пазар в България си остава с нисък, каквато е и ликвидността му. Оптимизмът все убягваше на инвеститорите на "БФБ-София". А тя пък продължи да се движи в негативна посока и през миналата година. Играчите бяха повече от внимателни, а случващото се на международните пазари така и не намери отклик у нас. Обемите на изтъргуваните книжа там и оборотите й остават ниски, случващото се на борсата се дирижира от дребни инвеститори. Бе отчетено и ставащото с основния индекс на БФБ – SOFIX, който се е свил с над 15% от началото на 2015 г. досега. Статистиката показва, че и останалите измерители са на минус.

Някои от рисковите колективни схеми предпочетоха да въртят парите си на външните пазари, в т.ч. и в акции от компании в Централна и Източна Европа. Те и пострадаха – и от нестабилната ситуация, и от липсата на осезаем ръст в икономиката на Стария континент. Прогнозите и очакванията на експертите за възстановяване не се сбъднаха изцяло. Така че фондовете нямаше как да избегнат загубата на някаква част от спестяванията на клиентите си.

Случилото се с инвестициите на взаимните фондове е следствие от различни препятствия, като свиващото се търсене на услугите по управление на активи, намалелите суми за вложение, депозитния апетит или предлагането на други по-атрактивни продукти… В крайна сметка несигурната икономическа среда у нас често внасяше промени в инвестиционните намерения. Логично при това положение повечето от фондовете отчитат свиване на нетната сума на активите, които управляват. При другите увеличението също не е кой знае колко голямо. Влияние върху дейността е оказвало и намалението на цените на финансовите инструменти през годината, което пък е причината за натрупаните загуби. А за седемнадесет от колективните схеми те дори са в двуцифрен размер.

Инвестициите в стоки (злато, въглища, нефт, пшеница или метали) бяха високорискова и спекулативна група активи. Именно вложението в борсово търгувани суровини е другата сфера, която донесе загуби на онези, които ги предпочетоха. "Астра Комодити" използва тази стратегия в опит да предложи естествена защита срещу инфлацията. Което се оказва трудно при сегашната икономическа ситуация. В крайна сметка този фонд отчита загуба от 27.59 на сто.

Инвеститорите трябва да са наясно с факта, че стойността на дяловете на всеки договорен фонд, а и доходът от тях не са някаква константна величина. И загубата днес може да се превърне в печалба утре. На това могат да разчитат някои от фондовете, за които все още има надежди да обърнат тренда. Това могат да постигнат най-вече "Компас Прогрес" (-0.07%), "Аркус Балансиран" (-0.08%), "Тексим Парични пазари" (-0.10%), "Аркус Динамичен" (0.11%), "Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти" (-0.70%), "Актива високодоходен" (-0.83%) и "Адванс Консервативен" (-0.95%). Те също са на загуба, но тъй като тя е малка, биха могли да "прескочат" и в групата на печелившите схеми в следващите месеци.

За да не попаднат в групата на тези с неудачните вложения в края на годината, е добре за инвеститорите да не слушат и да не четат новините избирателно. Думите "риск" и "загуба" също са част от пазара, както и галещите ухото "печалба" и "дивидент". Лошото инвеститорско представяне може да е следствие и от това, че са влезли на пазара твърде късно или не са случили момента. А пазарът е по-скоро бягане на дълго разстояние, отколкото спринт, целите трябва да са реалистични и постижими.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст