ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ПИБ придоби активите на бившия комбинат “Кремиковци”

Първа инвестиционна банка ПИБ

След постигнато съгласие с дружествата "Елтрейд къмпани" и "Феросплавен завод" "Първа инвестиционна банка" АД придоби активите на бившия комбинат "Кремиковци", съобщиха от финансовата институция. По този начин ще се ускорят преговорите за продажба на активите на стратегически инвеститор, тъй като банката има доказано добър опит в структурирането и реализирането на подобен тип сделки, както и поради факта, че преговорите ще се водят с един собственик. При проявен интерес от страна на чуждестранни инвеститори и наличието на много собственици, както и кредитор, преговорите бяха затруднени.

През 2011 година "Първа инвестиционна банка" предостави мостово финансиране с цел покупката на обособена част от имуществото на "Кремиковци". Поради световната икономическа и финансова криза, индустриалното производство се сви в пъти и цените на стоманената продукция на световните пазари паднаха на рекордно ниски нива. Това доведе до промяна на стратегията  на инвеститорите, което отложи инвестиционните им намерения за покупка на активите.

Досега дружествата са погасявали редовно задълженията си от развиваните от тях дейности – продажба на непроизводствени активи, транспортни и жп услуги, добив на скрап и инертни материали, пренос на електроенергия.

През годините са направени инвестиции в рехабилитацията на мощностите за производство на стомана и електроенергия. Прекратени са работата на доменните пещи и коксохимическото производство, като мощностите им са демонтирани и продадени. Те бяха основният замърсител на въздуха над град София и региона. Част от територията на комбината е рекултивирана и облагородена.

До осъществяване на сделката с краен инвеститор за активите ще се грижи фирма "АМС Имоти", която е дъщерна на "Първа инвестиционна банка".

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст