Нова пробойна в “Пристанищна инфраструктура”

Николина Ангелкова

Уж учени хора, специалисти, работят в транспортното министерство и Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", но ги натвориха такива, че сега трудно ще се измъкнат от ситуацията, в която сами се набутаха. В опита си да увеличат приходите, получавани за обслужването на корабите, посещаващи българските пристанища, те решиха да вдигнат таксите. Само че едно решение на Върховния административен съд, взето преди дни, сериозно ще им обърка сметките. 

Цялата бъркотия започна

по времето на служебния кабинет, оглавяван от Георги Близнашки. Странно защо при определения му кратък живот това правителство промени с постановление №254 от 22 август 2014-а Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура".  Най-фрапиращата корекция беше направена в чл.1, ал.3, който изисква въпросното предприятие да събира канални, тонажни и светлинни такси от корабите, които влизат в нашите портове за обществен транспорт с регионално значение, както и в  рибарските, яхтените и специализираните пристанища в случаите, когато обезпечава достъп до тях, чрез поддържане на акваторията и подходните канали. А също и когато собствениците на малките и специализирани портове използват инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. 

В новата формулировка обаче текстът на чл.1, ал.3 бе "подстриган" до "в случаите, когато обезпечава достъп" и на практика се оказа, че дори и да не си мръднат пръста, чиновниците могат да скубят яко всеки плавателен съд. Хубаво, но това не остана без последици и от "Българската асоциация на корабните брокери и агенти" подадоха жалба до Върховния административен съд (ВАС). В нея бе обърнато внимание, че нововъведенията противоречат на чл.103 в, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата, съгласно който Министерският съвет, по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, определя размера на таксите, реда и случаите, при които те се събират, както и реда за намаляване на таксите за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност.

"Като е предвидил в противоречие с нормата на чл. 103 в, ал.4 от закона, че тарифите ще се прилагат по отношение на всички корабопритежатели, посещаващи горецитираните пристанища, независимо от това дали са ползвали услугите, за които е предвидено да се плащат пристанищни такси, Министерският съвет е издал нищожен противозаконен подзаконов нормативен акт, който сдружението ни, като браншова организация на всички корабни агенти, оспорва", се казваше в документа. В жалбата се изразяваше и протест срещу драстичното увеличение на таксите (някои с до 700%), както и подозрението, че става въпрос за вид данък, който ще се използва за

запълване на бюджетния дефицит

От организацията цитираха също така одитен доклад на Сметната палата, където е записано, че  разходите за пристанищни услуги са незначителен процент от приходите на държавното предприятие, поради което се оспорва изводът на служебния министър на транспорта (и сегашен на туризма) Николина Ангелкова, че "увеличението на разходите за поддръжка на пристанищната инфраструктура" обосновава увеличението на цените на услугите. Нещо повече, съвсем на място беше посочено, че подобряването на конкурентоспособността на българските пристанища може да се реализира чрез намаляване на цените на услугите, а не чрез "поголовното" и "безконтролното" им увеличаване. 

Към тази жалба се присъедини и частната компания, занимаваща се с корабоплаване – "Валмар ойл" ЕООД . Тя пък се оплака, че "Пристанищна инфраструктура" й събира тонажни такси за посещения в пристанище за обществен транспорт в района на порт "Бургас". Но поради естествени природни процеси и речни наноси подходът към него е затруднен и допустимото газене на посещаващите го плавателни съдове е значително по-малко от проектната и действителната дълбочина пред кейовите места. "Въпреки неизпълнението на задължението на държавното предприятие да осигури максимална дълбочина за подход на корабите, то продължавало да събира от фирмата тонажна такса, която не се разходва по предназначение. По този начин е нарушен принципът за разходоориентираност на таксите", отбелязаха хората от "Валмар ойл".

От обемната документация по съдебното делото става ясно, че

дамското трио от ВАС

включващо Таня Найденова, Соня Янкулова и Мирослава Керимова, е отхвърлило доста сериозна работа. То се е запознало с финансовата обосновка, изготвена към момента на приемането на промените в Тарифата за таксите и одобрена от министъра на финансите. В нея се казва, че причините, които налагат изменението, са най-вече инфлационните процеси и натрупването на загуби при осъществяването на дейността на държавното предприятие. Както и че оспорваните изменения на размерите на пристанищните такси се изразяват в увеличение на сбора на таксите, т.е. на общата стойност на обслужването на корабите с до 20 на сто. 

Абсурдно и смехотворно е становището на транспортното министерство, че новите такси ще "се отразят стимулиращо на процесите по привличането на нови товари" и ще допринесат за подобряването на условията за посещаемост на българските пристанища. За разлика от служебния кабинет на Близнашки обаче, съдебният състав се оказва на висота. "Тези изрази са декларативни, неподкрепени с реални оценки и факти. Поради това се обосновава извод за несъответствие със законовата цел – да се заплащат такси само за услуги, които са реално предоставени, и то в размер, съответстващ на размера на разходите за извършването им. В случая липсва реален анализ, план-сметка на разходите и приходите, общо е посочен резултат на изменения размер на пристанищните такси. Прави се необоснован извод за изцяло хипотетична възможност за влагане на повече средства в изграждане и реконструкция на пристанищната инфраструктура, повишаване на обема и качеството на извършваната рехабилитация и поддържане на дълбочините в подходните канали и на зоните за маневриране и подхождане в пристанищната акватория, без същите декларации да се подкрепени дори от анализ на реално заложени програми и цели", изтъкват върховните магистрати. Наред с това те

обявиха за нищожен текста на чл.1, ал.3

от тарифата в редакцията, приета с постановление №254 от 22 август 2014-а, а и редица други членове, с които пряко се определят таксите – канални, светлинни и тонажни за кораби, посещаващи рибарски, яхтени и специализирани пристанища. 

Очаквано съдиите бяха по-сдържани в преценката си за подозренията, че чрез увеличаването на пристанищните такси се цели запълване на бюджетен дефицит. Все пак не е тяхна работа да изразяват мнение дали някой се е напънал, за да "подложи" по-добре на следващите управници, или просто толкова е експертният потенциал в държавните ведомства. 

"По закон пристанищните такси не постъпват в държавния бюджет, а се разходват от предприятието именно за обезпечаване на достъпа до пристанищата, включително и за покриване на разходите за изграждане и поддържане на морски канали, външни защитни диги, буйове, фарове, пристанищна инфраструктура, поддържане на проектните дълбочини в акваториите. Възражението за нецелево разходване на средствата от страна на жалбоподателите е недоказано. Същото е от значение като възражение единствено с оглед липсата на обективен анализ на разходите с оглед преценка на увеличената стойност на цената на предоставените услуги", определиха съдиите Найденова, Янкулова и Керимова.

Решението на тричленката бе оспорено от Министерския съвет, Министерството на транспорта и Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" пред петчленен състав на ВАС. Но на 14 януари 2016-а и най-висшата съдебна инстанция потвърди изводите на своите колеги и остави тяхната преценка в сила. С което в корпуса на "Пристанищна инфраструктура" зейна още една пробойна. Защото сега всеки един засегнат от неправомерните такси може да заведе дело за възстановяване на неправилно събраните суми. Разбира се, за глупостта на една шепа чиновници пак ще плаща редовият данъкоплатец.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст