ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Обяснението на Бъчварова

Из стенограмата на правителственото заседание:

Румяна Бъчварова:

"Уважаеми колеги, предлагаме да се отмени решение, прието с Протокол №48 от заседанието на Министерския съвет на 27 ноември 2015 г. по т. 30 от дневния ред за развитие на българските лични документи и осъществяване на дейността по тяхното издаване след изтичане на срока на рамково споразумение от 2009 г. и да се приеме решение, което ще ви прочета накрая, но искам да ви обясня защо се налага това.

По информация, предоставена от БНБ и Министерство на финансите, и след проведени допълнителни консултации по предстояща реорганизация на печатницата на БНБ бяхме осведомени, че ще бъде освободен материален ресурс под формата на сгради, съоръжения и производствен капацитет, който може да бъде използван за извършване на част от дейностите по издаване на българските лични документи. Това ще доведе до икономия на обществен ресурс, подобрен контрол върху доставката на бланки и материали, които се влагат в изготвянето на документите. Използването на вече създадени съоръжения ще намали сроковете за въвеждането на новите български лични документи. Разглеждането на такива нови възможности, както и изследването на други допълнителни варианти създават предпоставките и основанието за формиране на настоящото предложение за приемане на решение на Министерския съвет.

Съществуващата Централизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските лични документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства е с осигурена поддръжка до 29.03.2016 г. на част от системите и до април 2016 г. на останалата част от тях. Обявената на 29 януари обществена поръчка с предмет "Изграждане, поддръжка и експлоатация на централизирана система за персонализиране на български лични документи" ще продължи повече от шест месеца от датата на нейното обявление. Постъпило е искане от заинтересован кандидат за удължаване на първоначално определения срок от възложителя във връзка със срещнати трудности при превода на документите и се смята, че осигуряването на следгаранционната поддръжка на сега съществуващите системи след изтичане на сроковете ще бъде невъзможно.

Горните обстоятелства мотивират предложението да внеса решение на Министерския съвет, което да отговаря на новата фактическа обстановка. Проектът няма пряко или косвено да доведе до промени в държавния бюджет. Затова предлагам да приемем решение със следните три точки:

Първо. Отменя решение, прието с Протокол №48 от заседанието на Министерския съвет на 27 ноември 2015 г. по т. 30 от дневния ред за развитие на българските лични документи и осъществяване на дейността по тяхното издаване след изтичане на срока на Рамково споразумение.

Второ. Заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи да възложи обществена поръчка за срок до една година за следгаранционна поддръжка на съществуващата централизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства, всички документи.

Трето. Заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи да определи нов модел за централизирано персонализиране на българските лични документи."

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст