ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Посредниците треперят пред КФН

х-л ШератонДискусияНасоки за развитие на капиталовия пазар в България - стратегия за възражданеСтоян Тошев - председател на БАУД  Българската асоциация на управляващите дружества Любомир Бояджиев - Член на СД на БФБИван Такев - Изпълнителен директор БФБИван Такев - Изпълнителен директор БФБ

Да се сравнява, от гледна точка на регулациите, български посредник с английска или германска инвестиционна банка е абсурдно. Но това е законов факт!

Инвестиционните посредници в България са силно травмирани от въведените жестоки европейски изисквания, които максимално затрудняват дейността им. Това стана с промените в Закона за пазарите на финансови инструменти, приети преди няколко месеца. "По време на обсъжданията изразихме неодобрението си най-вече заради огромното завишаване на санкциите за нарушения, които са немислими за мащабите на българския капиталов пазар", каза тогава за "БАНКЕРЪ" председателят на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници Любомир Бояджиев,  изпълнителен директор на ИП "Бенчмарк финанс", председател на управителния съвет на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и член на съвета на директорите на Българска фондова борса (БФБ).

Бояджиев изрази съжаление, че на европейско ниво има свръхрегулации, които се пренасят и при нас. Той даде пример с Полша, която е подходила силно адаптивно към пазара си, обръщайки гръб на брюкселските истерии. КФН и Министерството на финансите ни обаче са европраволинейни и не са си позволили адаптация на директивата към местните условия. Бояджиев  е убеден, че България ще остане без посредници, ако се въведе глоба от 10 млн. лв. за дружество нарушител. Глобата за физическо лице пък е 5 млн. лв. и би разорила всеки от участниците на пазара.

Веднага потърсихме отговор от Комисията за финансов надзор. Попитахме няма ли да се обрече пазарът на обезлюдяване и застой, защото страхът от подобни глоби ще парализира играчите. Оттам ни отговориха, че в подзаконовата нормативна база ще бъдат заложени минимални прагове на глобите и на практика те ще се прилагат.

С нормативната база трябва да се урегулира и една дупка в промените – липсата на срокове, в които посредниците трябва да отстранят нередностите, след като регулаторът е установил проблем, застрашаващ интересите на инвеститорите. В текстовете е записано, че срокът се определя от КФН, което е предпоставка за вземане на субективно решение. Законовите промени дават по-големи правомощия на комисията. КФН вече ще има право да спира търговията с определени финансови инструменти, да назначава квестори, да поиска налагане на запор върху имуществото на посредниците. КФН ще може да свиква общо събрание и/или заседание на управителните и контролните им органи и да задължава посредниците да променят вътрешните си правила.

Не е случайно, че по времето на Стоян Мавродиев напусналите пазара чуждестранни инвестиционни посредници са много, а издадените лицензи на чуждестранни и български дружества – малко, казват пазарни играчи. Напуснаха стабилни дружества от Чехия, Словения, Словакия, Белгия. Много от тях в честни разговори заявиха, че не искат да имат нищо общо с българския небанков финансов пазар, който се ръководи и надзирава зле. А това по принцип беше най-динамичният финансов сектор у нас в продължение на години. Репресивният надзор е довел дотам, че издадените лицензи за инвестиционни консултанти и брокери годишно вече се броят на пръсти. А бяха десетки и стотици. Чуждестранните инвеститори идваха в България по времето на Апостол Апостолов и Димана Ранкова, а сега при Мавродиев си отиват, коментират от бранша.        

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст