Райфайзен с 379 млн. евро печалба

Райфайзенбанк

През 2015 година Райфайзен Банк Интернешънъл отчете печалба преди данъци от 711 млн. евро, след като приключи финансовата 2014-а с негативен консолидиран резултат. Това се случи за първи път в историята на банката, като това се дължеше на еднократни ефекти. Печалбата след данъци през 2015 г. бе 435 млн. евро, а консолидираната печалба възлезе на 379 млн. евро, съобщиха от финансовата институция.

Към края на миналата година броят на акциите бе 292.98 млн. (предишната година също 292.98 млн.), а печалбата на акция възлезе на 1.30 евро.

"През миналата година успяхме значително да засилим капиталовите си показатели и да подобрим рисковия профил на банката", коментира главният изпълнителен директор на Райфайзен Карл Севелда.

През 2015-а банката премина през рутинен преглед в рамките на Австрийския панел за финансови отчети (Austrian Financial Reporting Enforcement Panel). Той покри консолидирания отчет на банката за 2014 г. и отчета за полугодието на 2015 година.

Преразглеждането на задължения за сумата от 124 млн. евро доведе до ревизия на консолидираната загуба за 2014 г. до 617 млн. евро и съответно това не се отрази на консолидираните данни за 2015 година. Общата сума от 124 млн. евро се състои от два фактора: 93 млн. евро търговска репутация, свързани с Райфайзен Полбанк и 34 млн. евро нетни провизии, които доведоха и до отложен данъчен приход от 3 млн. евро. Влиянието на това преразглеждане е пренебрежимо що се отнася до капиталовите показатели.

Оперативният приход намаля с 8% на годишна база или 421 млн. евро, като възлезе на  4.929 млн. евро, главно поради големи валутни обезценки.

През 2015 г. нетният лихвен доход намалява с 12% или 462 млн. евро до 3,327 млн. евро. Заедно с валутните ефекти, намаляващите лихвени нива в Централна и Югоизточна Европа, както и проблемни кредити в Азия, също оказаха негативен ефект върху нетния лихвен марж, който спадна с 23 базисни точки до 3%.

През отчетния период общите административни разходи на групата отчитат спад от 4% или 110 млн. евро, най-вече поради движенията на руската рубла и украинската гривна. Спадът се дължи и на реинтегрирането на провизии за общо 76 млн. евро, което бе в резултат на решението да не се изплащат бонуси за 2014 година. Показателят разходи – приходи се влоши с 2.6 процентни пункта до 59.1% поради по-ниските оперативни приходи.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст