Акционерите на “ХЕС” с дивидент за 19-та година поред

лев пари

Публичното дружество Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол, за поредна година има намерение да раздаде дивидент на акционерите си. Според материалите за предстоящото годишно Общо събрание на акционерите, ще бъде предложено за дивидент на акционерите да бъде отделена сумата от 3 638 751 лева. Нетната печалба на ХЕС за 2015 г. е 4.084 млн. лв.

В този случай, всеки акционер ще получи по 0.20 лв. брутен дивидент на акция за 2015 г. При положително решение, дивидентът ще почне да се изплаща от 10 септември, като ще бъде изплащан за срок от три месеца чрез централен депозитар и клоновете на Интернешънъл асет банк, клон Ямбол. За членовете на съвета на директорите са предвидени по 2.5% от печалбата, която те ще получат под формата на тантиеми.

От 1997 г. насам емитентът не е пропускал година, в която да отдели част от печалбата си като дивидент. Са предходната 2014 г., той е беше 0.16 лв. на акция.

Мажоритарен акционер в емитента е Стара планина холд АД, притежаващ 64.53% от уставния капитал. Пенсионните фондове притежават 15.4% от капитала, като 7% от него са притежание на ЗУПФ Алианц България. Инвестиционни дружества и Договорни фондове притежават 5.4%, а 8.3% се държат от бившото публично дружество Славяна АД.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст