Акциите на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ ще се търгуват от понеделник

БФБ - "Сирма Груп Холдинг" даде официален старт на търговия с публични предлагания в Б - я

Акциите на най-новия емитент на Българска фондова борса "Арко Фонд за Недвижими Имоти" АДСИЦ, ще се търгуват от от понеделник, става ясно от решението от заседанието на Съвета на директорите на оператора. Дружеството е с капитал от 650 хил. лв., разпределен в същия брой акции.

На дружеството е присвоен борсов код 28R, като в първия ден от търговията му е определена индикативна цена от 1 лев.

Предмет на дейност на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Основните приоритети на дружеството са инвестиции в проекти с над 5 млн. лв. собствени инвестиции.

Мажоритарния пакет от акции в дружеството се държи от естонската група Arco Vara и е около 70%. През 2015 г., приходите на групата са около 10.7 млн. евро, като приходите само в България от продажби са около 7.8 млн. евро, или около 3/4 от тях. Спрямо година по-рано, те нарастват с около 30%, сочат данните в сайта на компанията.

Печалбата от развитие на проекти и брокерски услуги в страната също расте с 14% и достига 1.9 млн. евро през 2015 г.

Обслужващото дружество на новото АДСИЦ е Арко Инвест ЕООД.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст