ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Изгубени в превода

Борисов Захариева

Ти го плюеш, то твърди, че дъжд го вали. Точно така изглеждаха нещата на проведената миналата седмица Международна конференция на правосъдните министри на държавите членки на Съвета на Европа. Не е ясно какво са очаквали домакините от обсъждане на тема като "Укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната власт като предпоставка за върховенството на закона". А премиерът Бойко Борисов в комплект с правосъдния министър Екатерина Захариева провокира гостите към откровеност с нелепото искане "мониторингът, който го има върху България, да го има върху всички съдебни системи". 

Председателят на Венецианската комисия Джани Букикио пък беше пределно ясен: без промяна на манталитета у политиците и магистратите върховенството на закона ще си остане непостижимо. И още – че без правото на независим и безпристрастен съд останалите човешки права не могат да съществуват. "Как да си обясним, че 25 години след края на комунизма в страните от Източна и Централна Европа има още много да се прави. И отговори категорично: че това не се дължи на липсата на правила и закони, тъй като правилата тук като цяло не са по-лоши от тези в Западна Европа. Реалният проблем не е в законовите норми, а в липсата на независимост и разделението на властите, тези основни ценности очевидно липсват.

"Вероятно подценихме значението на манталитета. Независимостта е състояние на духа. Мислехме, че младите по-лесно ще изградят манталитет на зачитане на върховенството на закона", разсъждава председателят на Венецианската комисия. Подобна лаконична оценка на социалния ни разпад у нас не е давана.

И друг нюанс: много съдии в бившия социалистически блок възприемат себе си като държавни служители и мислят, че тяхната роля е да защитават интереса на държавата, а не правата на гражданите. Съобразяват се с исканията на прокуратурата, без да ги подлагат на независима оценка. "Такива хора просто не искат да бъдат независими", коментира Букикио. Това е предпоставка за вземане на произволни решения, за злоупотреби с гаранциите за независимост, прикриване на корупция, за прокарване на несекващия интерес на политиците да влияят върху магистратите. "В последните години в редица страни се прилага принципът "Плячката е за победителя" и спечелилият на изборите приема, че всичко му е позволено. Независимите магистрати само му пречат", заяви италианецът.

И посъветва съдебната власт да набляга не на наизустяването на законите, а на култивиране на способност да се разсъждава по правни въпроси. Съдиите да не бъдат само технически проводници на закона, а истински двигатели на върховенството му. На мнозина няма да им се хареса и препоръката му да не се допуска в съдебните съвети да доминират председателите на съдилища и върховните съдии, тъй като това създава предпоставки за "вътрешен натиск". Бетонните глави у нас ще настръхнат и от думите му, че в борбата с корупцията е допустимо и наложително прилагането на "неконвенционални методи", защото тя е най-голямото зло. "Ако изцяло е загубено доверието, ако са извършени неправомерни действия от магистрата, не може да не се води борба с корупцията, като се издига лозунгът за съдебната независимост. Иначе няма да може да се направи разлика между добрия и лошия", аргументира се Букикио. 

Наблягайки на критиките срещу съда, председателят на Венецианската комисия не подмина, разбира се, прокуратурата. Тук изненади всъщност няма и италианецът беше безкомпромисно кратък – за прокуратурата, която в много от тези страни има йерархична структура и най-отгоре стои главният прокурор, е още по-трудно. "Съветският модел на прокуратурата трябва решително да бъде отхвърлен. Той я превръща в източник на корупция, на шантаж и изнудване и създава възможност за използването й за политически цели", отсече Букикио.

Генералният секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд също беше пределно ясен с оценката си, че една трета от страните членки на Съвета на Европа не могат да гарантират нужното ниво на независимост на съда и противодействие на корупцията. "Остават системни проблеми – в някои държави съдебната система е пропита с корупция и е зависима от изпълнителната власт. Има държави, в които властта използва съдебните съвети за кадруване и влияние над съдебната система. България е в тази лоша една трета от държавите в Съвета на Европа", заяви Ягранд.

Норвежецът посочи и друга негативна тенденция: някои държави са имали голям напредък в съдебната реформа, но след това една много силна изпълнителна власт е дръпнала процеса назад. Освен това: има съдебни съвети, които показват признаци на уязвимост, податливи са на контрол, а дисциплинарните производства се използват за сплашване на магистратите. А председателят на Върховния съд на Кипър Майрън Николатос, не спести и на домакините, и на представителите на другите държави членки въпроса защо е така слабо присъствието на представители на съдилищата на конференцията. "Много лош знак е, че министрите на правосъдието са се събрали да обсъждат независимостта на съдиите без подобаващо участие на самите съдии", обяви Николатос. На форума не дойдоха и председателите на българските върховни съдилища и главният ни прокурор Цацаров.

 

 

План за действие
Като председателстващ Съвета на Европа България ще отчете единствено поредния план за действие, подкрепен от участниците в конференцията. А такива у нас – бол, от един повече глава не боли и политноменклатурата си го знае.

Планът за действие на Съвета на Европа за укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната система ще  действа до 2021 година. Той има амбиция да укроти амбициите на политиците, които най-често накърняват независимостта на съда. Насочен е и към магистратите, поддаващи се на натиска. На съдебната система се препоръчва да приеме по-проактивен подход към медиите, а и по-общо към обществото, с оглед да се увеличи общественото доверие в съдебната власт, да се избягват и отстраняват недоразумения по отношение на законовите процедури и отделните дела. Срещу мантрата "Съдебните актове не се коментират, те се изпълняват" е отправена препоръка за създаване на комуникационни служби или назначаване на говорители, които да отговарят на критиките и да обясняват процедурите. На членовете на съдебните съвети пък е препоръчано, че не трябва да обслужват политически фракции и да прилагат произволно или по политически мотиви дисциплинарните процедури. Председателите на съдилища са предупредени да зачитат независимостта на отделните съдии и да не допускат облагите да се превърнат в потенциално средство за оказване на неправомерен натиск. По отношение на прокуратурата се настоява всички инструкции, заповеди или насоки във връзка с упражняване на контрол от страна на висшестоящ прокурор върху решенията на долустоящите да бъдат законово регламентирани.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст