Шефът на “Монбат” е най-богатият мениджър на борсата

Цетрал Парк хотелПресконференция на Монбат за пускането на нейни акцииАтанас Бобоков - управител на Монбат АД

Мнозина обичат да надничат в портфейла на началника или да "броят" богатството на милионерите. Изпълнителните директори и на най-големите български компании, които се търгуват на фондовата борса, не получават възнаграждения, измерими в милиони евро, но въпреки това техният размер вълнува публиката и винаги е интригуваща история.

Висшите мениджъри на компаниите от най-стария и представителен индекс у нас – SOFIX, са си разпределили общо 17 626 439 лв. през миналата година като възнаграждение за своята дейност, показват числата в публикуваните годишни счетоводни отчети. Повечето от тях са и притежатели на акции в тези фирми. Логично е, когато имаш някакъв дял от дружеството, което управляваш, да се стараеш повече за неговото управление и да влагаш повече усилия. А доволните акционери "благодарят" с щедри възнаграждения. От друга страна, собствениците (с мажоритарни или с контролно участие), които са първо поколение управленци, все още активно направляват фирмения кораб в бурните води на пазарната икономика.

Изпълнителният член на съвета на директорите на "Монбат" –

Атанас Бобоков

е получил за работата си през миналата година 418 хил. лева. Той е бил най-високоплатеният мениджър сред шефовете на фирмите, които влизат в изчисляването на водещия индекс на Българската фондова борса. Производителят на акумулатори се управлява от деветчленен борд. Всички те са заработили общо 1.008 млн. лева. "Монбат" притежава няколко дъщерни дружества в България, в Румъния и в Сърбия. Акумулатори се произвеждат в завода в Монтана и в добричкия "Старт", а "Монбат рисайклинг" има предприятия за рециклиране на стари акумулатори в Румъния и в Сърбия. Дъщерното дружество "Окта лайт" има завод за светодиодно осветление в Годеч.

Групата "Монбат" изпрати 2015 г. със спад на печалбата преди облагане с данъци, но с ръст на консолидираните нетни приходи от продажби. Дружествата й реализират нетни приходи за 245.932 млн. лв. от продажба на продукция, на стоки, от услуги и от други продажби.

"Приста ойл груп", холдинговата група за производство на моторни и индустриални масла и на акумулатори, в която мажоритарни собственици са създателите – братята Атанас и Пламен Бобокови, контролират пряко 42.73% от "Монбат", а чрез "Монбат Трейдинг" ООД непряко още 7.06% от капитала.

Другите двама солидно възнаградени мениджъри през миналата година са Евгений Узунов – председател на съвета на директорите, и

Васил Велев

изпълнителен директор на "Стара планина холд". На четиримата членове на борда са платени общо 544 106 лева. От тях за Велев сумата е 167 782 лв., а работата на Узунов е оценена за 164 160 лева. Бившият приватизационен фонд притежава акции от промишлени предприятия в различни области на производството на акумулатори, машини, етерични масла. Голямата част от приходите идва от износ, но равнището му е в пряка зависимост от пазарите, на които продава групата – основно в Европейския съюз. През 2015 г. позициите там се задържат, с изключение на негативния ефект от санкциите срещу Русия, който се задълбочава. Въпреки това има ръст и на приходите, и на печалбата. За 2016 г. се предвижда запазване на основните и разширяване на присъствието на новите пазари.

"Стара планина холд" е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Така че и акционерите й са били възнаградени за притежаването на такива акции. Индивидуални инвеститори притежават 39.4% от капитала на холдинга.

Димитровградският завод "Неохим", специализиран в производството и търговията на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, се управлява от деветчленен съвет на директорите. Това наситено мениджърско присъствие е логично на фона на солидното присъствие на компанията на международните пазари. От 40 до 60% от обема на приходите се формират от износ, най-вече заради създадените стабилни позиции в Западна Европа, Балканския полуостров, Азия, Латинска Америка и САЩ. Продажбите на амониев нитрат през 2015-а надхвърлят значително обичайните за компанията през последните години обеми на реализация. Този резултат е постигнат въпреки принудителните аварийни спирания на производствените мощности за ремонт. Това е повлияло негативно както върху обемите, така и върху ефективността на продажбите в пика на торовия сезон, а впоследствие е постигната само частична компенсация с летни продажби поради продължаващата изключително остра ценова конкуренция на пазара на азотни торове в страната и на международните пазари. Продуктите на предприятието намират добър прием на международните пазари. От 40 до 60% от обема на приходите се формират от износ, най-вече заради създадените стабилни позиции в Западна Европа, на Балканския полуостров, в Азия, Латинска Америка и САЩ.

Така че нищо необичайно няма в това мениджърите да получават високи възнаграждения. Общо всички директори на завода са получили 808 462 лева. Председателят на борда Димчо Георгиев е взел заплата от 148 917 лв. през миналата година, а главният изпълнителен директор

Димитър Димитров

който, представлява и управлява дружеството, е заработил 216 137 лева. Двамата имат и малък дял акции от капитала на "Неохим", но от това нямат голяма полза. Компанията не разпределя редовно дивиденти, а за последно акционерите се облажиха от печалбата за 2012-а.

И двамата изпълнителни директори на "Индустриален капитал-холдинг" –

Димитър Тановски и Милко Ангелов

попадат сред най-добре възнаградените топмениджъри. Те са сред учредителите на бившия приватизационен фонд, който притежава портфейл от девет предприятия – основно от секторите за производство на металорежещи машини, на електро-, оптично и друго специално оборудване. Тановски е възнаграден през миналата година с 98 071 лв., а Ангелов е получил като възнаграждение 97 689 лева. Всеки от двамата мениджъри имат участия в управлението и на някои от дъщерните предприятия на холдинга, което допълнително увеличава приходите им. Седем са членовете на съвета на директорите на "Индустриален капитал-холдинг", а за тяхната дейност са заделени общо 390 395 лева. 

Акциите на повечето от приватизационните фондове в момента са доста разпилени. По данни от "Централен депозитар" АД към края на миналата година дружеството има 26 673 акционери, от които 26 635 са индивидуални инвеститори. Милко Ангелов и Димитър Тановски са сред тях, съответно с по 0.79 и 0.52% от книжата с право на глас. Те не могат да се възползват от тази възможност, тъй като холдингът няма практика да разпределя печалбата си като дивидент.

Това са сумите, които мениджърите са получили за управлението на компаниите през миналата година. Предстоящите до края на юни общи събрания на акционерите е много вероятно да коригират възнагражденията, които вземат директорите.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст