ЕК: България да засили контрола върху обществените поръчки

Европейска комисия

Европейската комисия препоръчва на България да засили контрола върху обществените поръчки и подобряването на събираемостта на данъците. Това се казва в документ на институцията с четири препоръки към страната ни в областите с макроикономически дисбаланси, публикуван днес.

Препоръките към България покриват областите с макроикономически дисбаланси – фискална политика, банков сектор, небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността.

ЕК включва и препоръка в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на отговорните звена и за подобряване на контрола върху провеждането им.

Относно фискалната политика ЕК препоръчва на правителството да продължи усилията за постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит от 0.5% от БВП през 2016 и 2017 г. с оглед достигане на средносрочната бюджетна цел.

Друга препоръка е подобряването на събираемостта на данъчните приходи и борбата със сивата икономика, вкл. с недекларираната заетост.

До края на 2016 г. ЕК очаква да приключат прегледите на качеството на активите и стрес тестовете на банките, прегледите на активите на пенсионните фондове, както и прегледите на балансите и стрес тестовете на застрахователните компании, и да продължи укрепването на надзора.

 В областта на заетостта ЕК засилва социалния аспект в препоръката, като интегрира социалните услуги с активните политики на пазара на труда.

Препоръчва се да се обърне повече внимание на дългосрочно безработните, групите в неравностойно положение и младежите, които нито учат, нито работят. Препоръчва се отново установяването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, както и повишаването на ефективността в здравеопазването.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст