ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдийската колегия на ВСС изисква месечни справки за вътрешния регистър на наказателните производства, образувани срещу съдии

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на дирекция „Дисциплинарна дейност“ в Администрацията на ВСС да внася ежемесечно в заседание на Съдийската колегия справка за състоянието на данните от вътрешния регистър на наказателните производства, образувани срещу съдии.

Съгласно чл. 64б, т. 3, б. „г“ от Правилника за дейността на ВСС и неговата администрация, приет с решение на Пленума на ВСС от 16.06.2016 г., посоченият регистър се поддържа от дирекция „Дисциплинарна дейност“ в Администрацията на ВСС.

Периодичното запознаване на членовете на Съдийската колегия с данните по този регистър ще даде възможност да се проследява продължителността на наказателните производства спрямо съдии, голяма част от които са отстранени от длъжност по чл. 230 от ЗСВ. Съдийската колегия следва да упражнява контрол върху актуалността на данните и изпълнението на задълженията от лицата по протокол №  10/05.03.2015 г.: главния прокурор, председателя на ВКС, председателите на всички апелативни съдилища, включително Военноапелативния съд и Специализирания наказателен апелативен съд, както и председателя на Софийския градски съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст