Хората искат да видят, че държавата е силна и че държавните органи работят ефективно

Румяна Бъчварова - съвещание

„Нашата цел е да активизираме работата по превенция на битовата престъпност. Пътувам често из страната да говоря с колегите, да чуя какво се прави,  да се запозная на място със ситуацията,  защото едно е да четеш каква е статистиката, друго е да разбереш какви са проблемите на място“, сподели министър Бъчварова преди началото на работната среща в Смолян. Тя бе категорична, че МВР не се отказва от своята отговорност по противодействие на битовата престъпност, напротив – вижда себе си като основен двигател в обединяването на усилията на всички институции с роля в превенцията.

В срещата участваха заместник-министърът на вътрешните работи Цвятко Георгиев, заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев,  началникът на кабинета на министър на вътрешните работи Златко Тодоров, Лилия Борисова – секретар на Националния съвет по превенция на престъпността, кметове и ръководни полицейски служители от областите Смолян, Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали. Вътрешният министър подчерта още, че целта е, чрез обединяване на усилията на всички институции и активизиране на работата по превенция на битовата престъпност, гражданите да усетят повече сигурност. Министър Бъчварова открои необходимостта от интегриране на усилията на отделните институции и на централизация и координация на управлението на тези процеси, защото „хората искат да видят че държавата е силна и, че държавните органи работят ефективно“.

По време на срещата тя акцентира върху общите мерки за постигне на сигурност на малките населени места, сред които и възстановяване на дейността на местните комисии за сигурност и обществен ред (МКСОР), изработване на план за действие с краткосрочни и дългосрочни изпълними мерки. Анализът на МВР сочи, че до този момент много от институциите са работили в една или друга посока, но тези действия не са били координирани и част от една обща система с добро управление за прилагане на единна политика за превенция на битовата престъпност. Министър Бъчварова посочи, че моделът на създадения на централно ниво Национален съвет по превенция на битовата престъпност трябва да се пренесе на местно ниво чрез възобновяване работата на МКСОР. „Комуникацията между кметовете, началниците на районните полицейски управления и представителите и директорите на всички териториални структури – социалните, образователни и др.– това се оказва все по-добре работеща практика, която дава резултат в цялостния процес на управление“, посочи тя. Като пример за това тя посочи създадения наскоро координационен център в Бургас и Междуведомствения център за борба с контрабандата и контрол на рисковите стоки. По думите й, без да се абсолютизира, предприетият подход е добър и няма основание да се отказваме от него.
Министърът определи като изключително важна ролята на кметовете по места в прегледа на работата на МКСОР, установяването на пропуските в работата им и набелязване на мерки, които да дадат конкретни резултати, съобразно спецификата на средата за сигурност на местно ниво.

Тя изтъкна, че на отделни места има добри практики, които биха могли да се приложат като единна практика и в другите общини. Сред тях е изграденият успешен модел на интегрирано видеонаблюдение в община Елин Пелин, който бе представен по време на срещата. Там в обща система са интегрирани изградените до момента системи за видеонаблюдение. Софтуерът разпознава критичните ситуации, алармира за тях и насочва полицейските сили за реакция много бързо и много точно. Министър Бъчварова изтъкна и необходимостта от преглед на наредбите за обществения ред – за нарушаване на нощната тишина, неправилното паркиране, унищожаване на общинско и държавно имущество, да се прегледат правилата, където е необходимо да станат по-строги и отговорните институции да започнат да следят за спазването им. Системата за сигурност е не само тази която осъществява държавата, но и тази на частната инициатива и на общинските усилия, посочи още вътрешният министър.

Вътрешният министър коментира и обсъжданата възможност пенсионирани служители на МВР и МО да се включат с определени функции по охрана на обществения ред към общините. Тя поясни, че това може да се случи чрез законодателна промяна, която да даде възможност на общините да назначават такива хора в рамките на общинската полиция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст