ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“БАНКЕРЪ“ размърда прокуратурата

Горските с дрехи за 31 милиона - брой 44 (1164)

Три години трябваха на българската прокуратура, за да стигне до изводи, направени от в. “БАНКЕРЪ” още през декември 2013 година. Тогава в публикация (в бр. 51 от 20 декември) под заглавие “Горските с обувки от "Маноло Бланик", разказахме как се печели обществена поръчка от един-единствен участник, който успява да изтъргува стоката си на цени, достойни за бутиците на манхатънското "5-о авеню".

След нашата публикация и сигнал на гражданското сдружение "Асоциация за борба против корупцията в България" държавното обвинение уж започна разследване. То продължи две години и на 8 октомври миналата година Градската прокуратура оповести отказа си да образува досъдебно производство (№4400/2014). Като оставим настрана двегодишния период, в който се води това разследване, и купищата граматически грешки в документа, от текста на прокурорското постановление става ясно единствено, че "проверката е извършена изчерпателно". Изчерпателното за държавното обвинение се изчерпваше с това, че ДП “Югозападно държавно предприятие“ му бе предоставило документи, свързани със законосъобразността на процедурата. Чисто формално тя е спазена и ние никога не сме го отричали. Но както всички знаем –

дяволът е в детайлите

А те в тази поръчка бяха повече от достатъчни, за да бъде установено, че тя е подготвена за специален човек. Но за да не се задълбочават в по-обстойни разследвания, прокурорите си бяха измили ръцете с едно определение (№182 от 2013-а) на Комисията за защита на конкуренцията. То е дадено в отговор на жалбата на единия от кандидат-участниците (фирма “Сивен България” ООД), който беше поискал да се спре процедурата поради наличието в нея на дискриминационни условия. Жалбата обаче беше отхвърлена с цитираното решение на КЗК. Точно това послужило като основание на проверяващите да не се кахърят повече за случая. От документа на прокуратурата се виждаше и още нещо – че доставчикът – фирма "Аполо" ООД, е "аргументирал" предложените от него цени с предоставените на възложителя "висококачествени артикули", както и с "разходи за персонал, транспорт, данъци и офис разходи". Странно защо обаче тогава никой не си беше направил труда да направи съпоставка с цените на самия производител, за да види разликите. Очевидните разминавания с други подобни цени, и то не в проценти, а в пъти, също не бяха смутили разследващите от Софийската градска прокуратура.

“Смущението” все пак е дошло

Преди месец апелативният прокурор Лъчезар Маринов отменя "отказа" на районните прокурори след обжалване от страна на Асоциацията за борба с корупцията в България. Там много детайлно са посочени пропуските на разследването. Нещо повече: прокурор Маринов е поискал проверката да бъде извършена от Главна дирекция "Национална полиция", тъй като предишната проверка е била "непълна". В мотивите си прокурорът пише още, че са "останали неизяснени основни въпроси, а именно по какъв начин е извършено ценообразуването, съответства ли цената на стоката на нейното качество, отговаря ли цената на стоката на пазарните условия, респ. какви са средните пазарни цени на артикули със сходни характеристики, предлагани от други производители или вносители в страната. И съпоставката им с цените, предложени от "Аполо" ООД".

Висшият държавен обвинител е поискал да се назначи "експертна справка за установяване на реалните пазарни цени на артикулите". Тези условия са поставени за изясняване не само за тази поръчка. Поискано е да стане същото и за втората, още по-голяма (за 31 млн. лв.), за която отново в. "БАНКЕРЪ" алармира през октомври миналата година.

Обнадеждени от "липсата на доказателства" за нещо гнило

държавните чиновници от ДП "Югозападно държавно предприятие" обявиха още по-голяма поръчка. И условията в заданието, както и в първия случай бяха стриктно "изчистени" от възможността да я спечели някой случаен. Както в предишната поръчка, и сега единственият фаворит е "Аполо" ООД. То "спечели" поредното апетитно парче от държавната баница – в конкуренция…  със самото себе си. С над 30 млн. лв. държавата "подпря" коледната трапеза на частното дружество, като сключи договор с него непосредствено преди празниците (на 16 декември 2015-а). И ако при предишната поръчка идеше реч за обувки на цената на "Маноло Бланик", то в новата поръчка цените на облеклото по всяка вероятност ще могат да се конкурират с тези на Rocco Barocco, Prada или Valentino.

Още при обявяването на тази поръчка ние предупредихме, че както в предишния случай, така и тук беше поставено едно безумно условие, на което могат да отговорят само отбран брой компании у нас. Което донякъде предрешава крайния избор. То е: “Участникът следва да има опит, съответстващ на предмета на поръчката. И по-конкретно кандидатите трябва да са изпълнявали доставки с еднакъв или сходен предмет като този на настоящата поръчка. А обемът им да е включвал изработката и доставката на следните артикули: минимум 5000 бр. мембранни униформени шуби и/или мембранни униформени якета, минимум 5000 мембранни униформени панталона, минимум 5000 представителни костюма, минимум 5000 униформени памучни панталона, минимум 10 000 униформени ризи – теренни и/или представителни, минимум 10 000 униформени шапки. Доставките трябва да са извършени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата." Още преди да излязат резултатите от "конкурса" коментирахме и предупредихме, че точно условието за трите години направо

бетонира предрешения избор

И автоматично гилотинира всеки "вреден за системата елемент". За пореден път се оказахме прави.

Още в първата си публикация ние подробно описахме поставените в заданието на самата поръчка дискриминационни по същността си условия, който "пресяват" кандидатите, така че печелившата фирма да е само една – столичното дружество с ограничена отговорност "Аполо". То е собственост на Веска и Никола Цветанови. През 2013-а те подписват договор за доставка на облекло и обувки (през април 2013-а) на стойност 10 983 829 лв. без ДДС. По тези цени заплаща доставката подопечното на Министерството на земеделието "Югозападно държавно предприятие" в Благоевград. С документи и факти доказахме, че това са сериозно завишени цени и държавата е изсипала в сметките на частното дружество "Аполо" ООД над 11 млн. лв. доста необосновано. Нещо повече, представихме и снимков материал, който доказваше, че служебните обувки, които фирмата  продаде на държавните лесничейства, не са български, а са внесени от турския производител "Якуноглу". Но и той преди години е доставял специализирани (и доста по-скъпи) ботуши за британската армия на цени, по-ниски от тези, които българската държава плати за обикновени обувки. 

Междувременно научихме, че в края на миналата година същата фирма е успяла да се пребори и за друга

"маломерна" за мащабите й

поръчка – за 2 млн. лева. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" също е обявила поръчка за доставка на униформено облекло и обувки за служителите си. И тук, както в описаните случаи, конкуренция не е имало. Очевидно и в този случай условията на "конкурса" са били подходящи единствено за този търговец. Прогнозните цени на възложителя се превръщат в реални. Така например прогнозната цена за облеклото е била 1 275 000 лв., а крайната цена при сключването на контракта е намалена едва с 4200 лв. и е станала 1 270 800 лева. При втората обособена позиция положението е идентично – прогнозната цена е 225 000 лв., а контрактът е сключен на цена от 222 300 лева.

Членовете на Асоциацията за борба с корупцията в България, които следят тези случаи, се надяват този път прокуратурата наистина да извърви всички криви пътеки и разследването на тези случаи да я доведе до държавния чиновник (или чиновници), който си е затварял очите пред безогледните несъответствия в ценообразуването. И да не позволи висшите държавни чиновници да търсят оплетени в нормативи, членове и алинеи оправдания за действията на техните подопечни. Не е сериозен отговорът на началника на политическия кабинет на министър-председателя Анжелина Тотева във връзка с този случай, който тя дава на поставените от Асоциацията за борба против корупция в България въпроси. В него пише, че процедурата „е открита, проведена и възложена законосъобразно, при стриктно спазване на всички законови изисквания, както и на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация". Фактите, както писахме и сега, и преди, говорят друго.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст