ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Прокурските проверки за безопасност на храните в Благоевград, Видин, Враца, Монтана и София

прокуратура

През февруари 2016 г. Върховната административна прокуратура разпореди на своите окръжните структури да проведат проверки за спазване на специфични изисквания към безопасността и качеството на храните. Във фокуса й бяха поставени детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Поводът за това станаха зачестилите случаи в страната, както и публикации в средствата за масово осведомяване, за консумирани от ученици напитки и храни, съдържащи опасни за здравето съставки, психотропни вещества или химически замърсители от околната среда.

След първите резултати, получени от ОП- Кюстендил и ОП-Перник, за които информирахме на 11 юли 2016 г., доклади са представили и ОП-Благоевград, ОП-Видин, ОП-Враца, ОП-Монтана, ОП-София и СГП, които са обобщени от АП – София. Възложените от прокуратурите проверки со извършени съвместно от Областните дирекции по безопасност на храните и съответните Областни дирекции на МВР.

В периода на проверките от 1 март 2016г. до 23 юни 2016г., възложени от Окръжна прокуратура – Благоевград, в региона са проверени 93 обекта, предлагащи храни в детски заведения, училищните столове, търговски обекти на територията и в непосредствена близост до детски заведения и училища. В 9 от тях е констатирано неспазване на Наредба № 9 и несъответсвия с изискванията на Закона за храните. За тях ОДБХ-Благоевград състави предписания с посочени конкретни мерки за отстраняване на несъответствията и нарушенията, както и актове за установяване на административни нарушения. Спрени са от реализация храни и напитки, несъответстващи на законните изисквания.

Възложената от Окръжна прокуратура – Видин проверка е извършена в периода 10 март – 30 юни 2016г. са били проверени общо 19 хранителни обекта, разположени на територията и в непосредствена близост до детски заведения и училища в област Видин. Във всички училищни лавки, бюфети и павилиони се предлагат задължителен асортимент минимум от храни и напитки (различни по вид сандвичи, тестени закуски със зеленчукова и /или млечна плънка, млека и млечно-кисели напитки, плодове, натурални плодови сокове, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води). ОДБХ- Видин установи в 7 от обектите предлагането на плодови сокове с подсладители, айрян с добавена сол и принцеси с кайма, която не е произведена по утвърден стандарт „Стара планина“. За констатираните несъответствия са издадени 7 предписания. Съставени и връчени са 4 акта за установяване на административно нарушение за липса на работно облекло, неправилно съхранение и неводене на записите по системата за самоконтрол.

В периода март 2016 г. – 31 май 2016 г. е била проведена съвместна проверка, възложена от Окръжна прокуратура – Враца. Тя е обхванала 67 обекта, в това число 23 целодневни детски градини, 4 детски ясли, 3 детски млечни кухни, 13 обединени детски заведения, 16 училищни стола и 8 павилиона в училища. Сред установените нарушения фигурират отсъствие на процедура за предлагане на храна в яслата и актуална система за самоконтрол, по отношение на което са изготвени предписания на основание чл. 30а, ал.1 Закона за храните. При контролната проверка на 13.04.2016 г. несъответствието е отстранено.

При проверките на територията на Окръжна прокуратура – Монтана във връзка с установени нередности са предприети принудителни административни мерки, като са издадени 9 броя предписания по Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните от 16 септември 2011г., касаещи структура, оборудване и самоконтрол.

В рамките на проверката, възложена от Окръжна прокуратура – София, съвместните екипи от служители на сектор „Противодействие на икономически престъпления” при ОДМВР-София, служители на „Икономическа полиция” при РУ на МВР и служители от Областна дирекция по безопасност на храните-София област са посетели над 200 обекта, имащи отношение към предмета на проверката на територията на Софийска област. Сред констатираните нарушения са наличие на продукти, не отговарящи на Наредба № 9/2011 г. и Наредба № 37/2009 г. за здравословното хранене на учениците, липса на топла вода в конкретните обекти, незадоволителни сграден фонд и технологично оборудване, липса на изградена ефективна аспирация над всички топлинни уреди в кухненски блок, наличие на плесени по стените и съоръжения, както и корозия, съхранение на продукти без етикет, без данни за вид на продукта, съставки, начин на съхранение и срок на годност. Съставени са предписания за отстраняване на нарушенията, в т.ч. за незабавно преустановяване на несъответстващите храни със срок веднага и постоянен, за текущ ремонт и осигуряване на достатъчен брой хладилни съоръжения. Извършените засилени контролни проверки на търговските обекти в Софийска област също така са установили осъществяване на нелегална търговия с напитки и храни, съдържащи опасни за здравето съставки на територията на училищата и детските заведения или в непосредствена близост до тях. При констатирани нарушения са наложени административни наказания от съответния контролен орган.

В едно от училищата при проверката е установено разминаване по отношение на график на доставките по схема „Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“ и реално извършените такива, по отношение на което е образувана преписка за установяване на данни за извършено престъпление по чл. 248а от НК. При друг случай са установени данни за извършени престъпления по чл. 350, ал.1 от НК, като материалите са изпратени в РП – Ботевград по компетентност.

В периода 7 март – 17 юни 2016 г. са били извършени проверки на 84 търговски обекта, възложена от Софийската градска прокуратура. В резултат на нея са констатирани нарушения на Закона за храните, в т.ч. неправилно съхранение на хранителни продукти, наличие на храни с изтекъл срок на годност и суровини от животински и рибен произход без документи за произход, в отношение на които са издадени разпореждания за унищожаване. В съставените констативни протоколи за редица обекти е отбелязана лоша хигиена на персонала и липса на работно облекло, липса на записи по системата за самоконтрол, нарушение за съхранение на ненужен инвентар, разлики на касова наличност и дневен отчет, липса на месечен отчет. От екипите на проверяващите са издадени предписания за отстраняване на нарушенията, заповед за временно спиране на дейността на обекта, функциониращ без необходими документи.

Съставени са АУАН за употреба на тютюневи изделия и присъствие на непълнолетни в обекта, наложени са санкции спрямо физически и юридически лица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст