В пенсионните фондове има близо 10 млрд. лева

Пенсионери баби

Активите на пенсионноосигурителните дружества растат въпреки спада на приходите им, става ясно от данните на Комисията за финансов надзор за първите шест месеца на 2016 година. Към края на юни нетните активи на дружествата са се увеличили с 11.7 на сто – до 9.8 млрд. лева. Същевременно приходите на дружествата са се свили с близо 5 млн. лв. за година. Като към края на полугодието те възлизат на 83.4 млн. лева. 

Тези резултати до голяма степен са очаквани. Те се дължат на въведените от началото на годината по-ниски такси, събирани от пенсионноосигурителните дружества. Тогава максималният размер на удръжката от всяка осигурителна вноска беше свита до 4.5% от 5 на сто. Освен това таксата за инвестиции, начислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от дружествата, бе намалена от 1 на 0.9 на сто.   

От данните на КФН се вижда още, че въпреки възможността осигурените лица да прехвърлят средства по партидите си към Национални осигурителен институт все повече хора предпочитат пенсионноосигурителните дружества. Като към края на полугодието е отчетен ръст от близо 2% на осигурените в дружествата. Така в четирите вида фондове за допълнително пенсионно осигуряване – доброволни, професионални, универсални и доброволни пенсионни фондове, по професионални схеми са били осигурени 4 424 945 души. Най-голям е броят на осигурените в универсалните фондове – 3 536 621.  А средната сума, която е натрупана по сметките на всеки от клиентите в тези фондове, е 2287 лева. Така общата сума, натрупана в тях, достига близо 8 млрд. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст