ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Заседатели

Има сериозен риск от отлагане на дела и формиране на незаконни съдебни състави заради тежък проблем със съдебните заседатели, предизвикан от последните промени в съдебния закон. Това съобщи шефът на Софийския районен съд Методи Лалов пред Mediapool.

До 9 август тази година съдебните заседатели трябваше да се избират чрез жребий за всеки съдебен състав. По новите правила заседателите трябва да се избират със случайно разпределение за всяко отделно дело. Разликата е огромна. Ако един съдия досега можеше да гледа няколко дела в един ден с едни и същи заседатели, то сега няма да може. За всяко отделно дело за деня се сменят заседателите.

Това води до множество тежки неуредици. Няма специален софтуер, който отразява новите реалности за разпределението на заседателите. Няма пари в бюджета на съдебната власт да им се плати за заседанията. Най-големият проблем обаче е, че съдебните заседатели няма как да планират графика си. Резултатът от това е, че много от тях ще се откажат, а без достатъчно хора няма как да се обезпечи разглеждането на делата в разумен срок.

Опасността от блокиране на Софийския районен съд е реална, а това е тежък проблем за цялата съдебна система. Това е най-големият и натоварен съд в държавата и разглежда над 30% от всички дела на районно ниво. Поради това проблемът рефлектира най-сериозно именно в този съд.

Какво влече след себе си законът

По стария ред съдията "Петров" можеше да изкара шест дела за един ден с двама съдебни заседатели. Сега обаче може да се случи така, че заседателите да са 12, защото системата може да посочи различни хора за всяко дело.

Да си представим, че учителката "Иванка Иванова" е съдебен заседател. Досега тя можеше да планира как да разпредели времето си между часовете в училище и тези в съдебната зала. Тя знае отрано, че в понеделник и сряда е в съда и ще заседава с един съдия. Всичко е ясно. Промяната в закона води до това, че "Иванова" вече може да има съдебно заседание с един състав в 8 часа в понеделник, второ с друг състав в 13 часа същия ден, трето в 15 часа и т.н. По същото време системата може да я посочи пак за вторник, четвъртък, петък и другия вторник…

Колкото по-малко съдебни заседатели има в съда, толкова по-често системата ще посочва "Иванова" за заседател. Тя често може да бъде извикана от единия за другия ден, защото нейни колеги внезапно може да откажат да заседават по служебни или лични причини. Тяхната основна работа все пак не е в съда. При всеки отказ на съдебен заседател системата трябва да да разпределя хората отново и отново, а това води до неочаквани изненади с графиците.

Крайният резултат е невъзможността за хората да си планират времето извън съда. Те вече започват да напускат, защото са положили клетва за съдебни заседатели в края на миналата година, когато законът е бил друг.

"Вчера (понеделник) свиках среща със съдебните заседатели. От 228, които положиха клетва в края на миналата година, дойдоха 104. От тях 22-ма обявиха, че напускат. От напусналите петима са педагози, които са много ценни за съда, защото те участват по дела срещу непълнолетни. Със сигурност очаквам още напускащи", обясни Методи Лалов.

При новите условия на работа на районния съд ще му трябват около 600 съдебни заседатели, а има право на 250. Реално обаче ще разполага с много под 200 заради напускащите. Това ще сбъдне кошмара за заседателката "Иванова", която много трудно ще може да работи като учител заради хаотичната й ангажираност в съда. Хаосът ще доведе до още напускащи, докато съдът блокира.

Представете си как работи съд, който провежда над 50 съдебни заседания на ден с участие на съдебни заседатели. Системата може да ангажира 100 заседатели на ден от общо наличните под 200. На другия ден са другата половина и така се редуват. Не е ясно какво става, ако един заседател е посочен за едно дело, той влезе в заседание, което се забави, а по същото време в друга зала го чакат за другото му дело.

"Резултатът от всичко това ще е отлагане на дела, а може да се стигне и до формиране на незаконни съдебни състави, ако направим някоя грешка", казва Лалов.

Още проблеми

Отделно промените в съдебния закон предвиждат увеличение на парите за заседателите за участие в съдебни заседания. При случайното разпределение по делата много повече заседатели ще са ангажирани всеки ден в съда. Това ще доведе до неколкократно увеличение на разходите, а пари в бюджета на съдебната власт не са предвидени.

"Няма създаден и специален софтуер, който да може да обхване новото положение и всеки съд ще се оправя, както намери за добре. Проблемът е, че съдебните заседатели ще могат да се сменят без следа. Някой ще отказва да дойде в съда по телефона. Системата пак се пуска да ги разпределя, а тя не е създадена за това положение. Това не е редно", обяснява Методи Лалов. Той напомни, че ВСС не е имал време да приеме наредба по въпроса. "Нормално е. Дори и ВСС има право на някаква почивка", допълва той.

"Мърлявщината е невероятна. Става дума за адска криза. Имахме събрание на съдиите и всички виждат само проблеми. Трябваше да има преходен период за влизането в сила на закона, но такъв не бе предвиден. Не може тези неща да се решават от днес за днес", допълва шефът на Софийския районен съд.

Как са нещата във Варна и Пловдив

Другите две най-натоварени районни съдилища са тези във Варна и Пловдив. Председателят на Варненския районен съд Ерна Якова също призна, че новата система може да причина още повече проблеми, а съдът и досега е имал проблем със заседателите.

Варнеският съд има право на 100 съдебни заседатели, но част от тях вече са се отказали и се работи с под 90. Тя допусна, че до края на мандата им ще паднат до около 60, както става често. Тогава ще се търси някакво решение заедно с общинския съвет.

"Нещата със случайното разпределение отидоха в другата крайност. При нас тежките дела започват след 15 септември. Тогава ще знаем какви точно са проблемите. Рискове има и трябва да се търсят решения. Няма да допуснем отказ от правосъдие", каза съдия Якова пред Mediapool. Тя също потвърди, че в бюджета на съда няма пари за новите разходи по съдебните заседатели.

Шефът на Пловдивския районен съд Иван Калибацев обясни, че единственият проблем пред неговия съд е липсата на пари за плащане на заседателите. Той не очаква проблеми по новия ред: "Ние разпределяме случайно съдебните заседатели от пет години и сме отработили системата".

 

Чл. 4. (1) КРБ Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ / ЕКЗПЧ/
чл. 6, т. 1 от ЕКЗПЧ – „Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона…".
Чл. 2. ЗСВл Органите на съдебната власт се ръководят от Конституцията и от принципите, установени в този закон.
Чл. 5. (1) ЗСВл. Гражданите и юридическите лица имат право на информация за работата на съдебната власт.
Чл. 7. (1) ЗСВл Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.
Чл. 117. (1) КРБ Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
Чл. 10. НПК При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и разследващите органи са независими и се подчиняват само на закона.
Чл. 14. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.
Чл. 9. (1) ЗСВл Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.
Чл. 9. НПК В наказателното производство участват само съдии, съдебни заседатели, прокурори и разследващи органи, назначени по установения ред.

Правосъдие от незаконен съдебен състав не е правосъдие, това е извращение на закона и условие за далавери и поръчки! Съзнателното нарушение на закона и то от съдиите не е идиотщина, то е съдебен произвол! Съдебния произвол е престъпление и никой не е длъжен да го търпи! Това, че съдилищата в България не спазват закона не значи, че закона не следва да се спазва! Това значи единствено, че в България няма истинско правосъдие, че магистратите вършат далавери и престъпления, че България реално не се спазват законите и то от съда и, че не е правова държава!

Абе тоя Вл.Я. добре ли е? Изплющял някви заучени празни фразички лошо прикриващи пълната му некомпетеност и липсата на разбиране за какво става въпрос в случая. Ако аз днес имам 3 бр. НОХД – с колко заседатели трябва да вляза и ако в различни вариации те са заети и по други дела, кого трябва да предпочетат? Пълна идиотщина. Нямам думи…..

тази нова система ще предизвика невероятен хаос и затруднения в работата на съда.Не ми се побира в ума в коя тиква /тикви/ се е пръкнала тази "гениална" идея! За това, че ще трябват повече пари нещо не ми се връзва – нали им плащат на час. Какво значение има колко души заработват постоянен брой часове?Можеше да прочетете закона, но да обясня за нечетящите. Има минимална ставка при отлагане на дело – като за два часа. За СРС това означава 2 по 7,19 лева, а при работа не по-малко от 20 лева. Ако заседателите са фиксирани при цял ден работа – 8 часа, в който могат да се разгледат и 6 дела от общ характер, ще получат 57,52 лева на заседател. Ако са 6 двойки различни заседатели, ще получат при работа минимум по 20 лева или за 6 дела 120 лева на човек. Двойно, а?! Ако 6 делата се отложат, т.е. не се даде ход на делото, ще получат по 6 по 14,38 лв. на човек, т.е общо на човек по 115,04 лв. Как е положението?!

 

 

Правосъдният министър Екатерина Захариева не споделя притеснението на председателя на Софийския районен съд (СРС) Методи Лалов, че промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) по отношение на съдебните заседатели водят до хаос. Според Лалов въведеният случаен избор на заседатели е добро решение, но няма създадени правила и в момента заседатели в СРС масово напускат, защото така не могат да планират графика си, а недостигът им може да доведе до блокиране на съда.

Захариева обаче е категорична, че всичко е въпрос на организация, която трябва да въведе всеки председател на съд, а правилата ще бъдат изготвени в шестмесечен срок и дотогава може да действа старата система на избор чрез жребий.

"По закон ВСС има задължение в шестмесечен срок да изготви правилата и е ясно, че в този срок ще се прилагат старите правила. Мисля, че до края на септември би трябвало да се промени софтуерът, който вече действа единно за всички съдилища. Има председатели на районни съдилища, които прилагат случайното разпределение на съдебните заседатели и е въпрос на организация на конкретния ръководител да организира така разпределението и графика, че да не се случват проблеми. В крайна сметка това е негова отговорност", каза правосъдният министър пред БНТ.

Според Методи Лалов обаче проблем е именно липсата на заложен срок, в който новият закон не се прилага, докато се създадат условия за действане на новия режим за избор на заседатели.

"Сега той действа, без да е налице наредба на пленума на ВСС, която да създаде организацията за приложението на този режим, няма създаден софтуер за случен избор на заседатели. Отделно от това не са и предвидени пари, които ще са значително повече", защити позицията си Лалов.

Иначе, той е съгласен, че когато за всяко дело се избират отделни съдебни заседатели, не се постига "стиковка между един съдия и дълго работещи с него заседатели, която има отрицателен ефект, защото стават екип, а екипност не се търси в работата със съдебните заседатели".

Председателят на СРС потвърди позицията си, че в момента е създаден хаос в съда, който и без това "ври от проблеми" и има нужда от подкрепа от не една и две институции.

Правосъдният министър пък контрира, че в Районен съд-Пловдив, който не бил по-малко натоварен, системата за случайно разпределение на съдебни заседатели работи отдавна, без да има проблеми. Относно недоволствата на самите заседатели в София, тя каза, че промените в ЗСВ в тази им част са съгласувани и с асоциацията на съдебните заседатели, като голяма част от идеите им били възприети. Ако все пак имало проблеми, тя призова за нова среща с представители на заседателите, на която да ги изчистят.

"Прав е председателят на Софийския районен съд, че има нужда от подкрепа и ние я даваме", добави Захариева и припомни колко пари са отпуснати на СРС за новите сгради.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст