ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Химимпорт” печели от добива на нефт и газ

Migration Image

През тази година "Проучване и добив на нефт и газ" АД продължава основната си дейност, свързана с експлоатация на находища за добив на нефт и природен газ. Заедно с това в бизнес програмата на дружеството е включено и проучването на такива природни богатства съгласно сключения договор за предоставяне на права за търсене и проучване в Блок 1-12 Кнежа, Българска суша.

Печалбата на компанията за проучване и добив на нефт и газ, в което повечето акции са собственост на фирми от групата "Химимпорт", нараства с 11.7% на годишна база през първите шест месеца от годината, показва междинният счетоводен баланс. Дружеството отчита положителен финансов резултат от 3.067 млн. лв. и следва положителната тенденция, оформила се през 2015-а. Заедно с това приходите от продажба на продукция – суров нефт и природен газ, добивани от находищата на територията на страната ни, леко намаляват. Докато тези от услуги, както и от други приходи добавят още парични средства в касата на компанията.

Днес "Проучване и добив на нефт и газ" АД е единственото българско дружество, което извършва проучване и експлоатация на находища за добив на нефт и природен газ у нас съобразно издадените 13 концесии. Сключените договори предвиждат на база на реализираните количества от тези суровини на пазара фирмата да заплаща концесионно възнаграждение. Освен това тя се занимава и с преработката на нефт и с търговия с нефтопродукти и горива. Намалялата му производствена дейност у нас, а и по-ниското потребление от населението, натискат приходите от продажба на продукция и те се с около една трета по-малко.

Основните крайни продукти от дейността на компанията и на четирите й дъщерни дружества са реализирани изцяло на вътрешния пазар. "Българска петролна рафинерия" ЕООД е производител на различен тип нефтопродукти, а чрез "Химойл БГ" ЕООД се изграждат верига от бензиностанции из цялата страна със същата марка. Плановете на дружеството са в рамките на следващите години да се изградят нови бензиностанции, които ще предлагат не само горива, но и широка гама от стоки и услуги.

Мажоритарен собственик в дружеството е "Зърнени храни България" АД, което притежава 51.22% от капитала. "Инвест кепитал мениджмънт" ООД владее 15.84%, "Химимпорт" контролира 13.84%, а 3.17% се падат на индивидуални инвеститори. Всеки от тях може да е доволен от инвестицията си. Общото събрание на дружеството гласува разпределянето на дивидент за 2015 г. в общ размер на 4 035 260 лв., или по 0.33 лв. за една акция.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст