ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАД „Армеец“ с нов ръководен екип

Уважаеми колеги, партньори и клиенти,

От името на управителния съвет на Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ Ви информираме, че г-н Миролюб Иванов, г-н Константин Велев, г-жа Диана Манева и г-жа Вася Кокинова застават начело на компанията като изпълнителни директори и членове на управителния съвет. Съобразно изискванията на новия застрахователен кодекс изпълнителните директори ще поемат определени ресори в дружеството, а именно г-н Иванов – дейността, свързана с финансовите отношения, вътрешния контрол и одит; г-н Велев – с автомобилното застраховане, свързаното с него продуктово развитие, както и ликвидационната дейност; г-жа Манева – застрахователната дейност по класовете застраховки, различни от автомобилното застраховане, както и презастрахователната дейност на дружеството;  г-жа Кокинова – дейностите, свързани с правното обслужване на застрахователната, презастрахователната и ликвидационната дейност в дружеството.

Миролюб Иванов е завършил счетоводство и контрол в УНСС, гр. София. Кариерното си развитие започва в холдинг „Химимпорт“ АД, като през годините заема различни мениджърски позиции –  счетоводител през 1989 г., заместник главен счетоводител от 1991-2001 година. От 2002 г. до момента е управител и собственик на дялове в „Омега Финанс“ ООД, в периода 2003 – 2007 г. е изпълнителен директор и член на СД на „Балкан Хемус Груп“. От 2005-2007 г. е управител на „Българска корабна компания“ ЕООД. От 2007 г. и понастоящем е член на УС на „Химимпорт“ АД, от 2008 г. член на УС на „Зърнени храни България“ АД, от 2010 г. член на УС на „Проучване на добив на нефт и газ“ АД, член на надзорния съвет на пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила, от 2012 г. и понастоящем е член на СД на „Национална Стокова Борса“ АД и много други. Миролюб Иванов е икономист с повече от 25 години професионален опит на мениджърски позиции.

Константин Велев е завършил право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. В края на 1997 г. започва работа в застраховането като началник на управление „Правно” на Дирекция за застрахователен надзор. В периода 1996-2008 г. е преподавател в катедра по Гражданскоправни науки към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. От 2000 г. е изпълнителен директор на ЗК "Орел" АД. От 2006 г. до края на месец май 2016 г. е изпълнителен директор и член на управителния съвет на "Дженерали Застраховане" АД, "Дженерали Животозастраховане" АД и "Дженерали България Холдинг" АД. От 2008 г. до края на месец май 2016 г. е изпълнителен директор на "Джи Пи Презастраховане" ЕАД. Бил е председател на Контролния съвет и член на управителния съвет на АБЗ. Член е на управителния съвет на НББАЗ. Участвал е в подготовката на всички законови актове в областта на застраховането, включително и на новия Кодекс за застраховането. Мениджър с повече от 19 години професионален опит на българския застрахователен пазар.

Диана Манева е завършила Международни икономически отношения и Банков мениджмънт в УНСС гр. София. Има специализации в областта на оценка на риска, презастрахователна дейност, подписвачески правила, финанси и др. от London Business School 2011,  University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business 2008. От 2001-2006 г. е член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗК "Орел" АД. От 2006 г. до края на месец май 2016 г. е изпълнителен директор и член на управителния съвет на "Дженерали Застраховане" АД, "Дженерали Животозастраховане" АД и "Дженерали България Холдинг" АД. От 2008 г. до края на месец май 2016 г. е изпълнителен директор, главен изпълнителен директор на "Джи Пи Презастраховане" ЕАД. Била е член на УС на Гаранционния фонд за задължително застраховане в периода 2002-2004 година. Член е на УС на Съвета на жените в бизнеса в България. Мениджър с повече от 19 години професионален опит на българския застрахователен пазар.

Вася Кокинова е завършила право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Професионалният ѝ опит в правното обслужване  на застрахователната дейност започва през 1996 г. в ЗПАД „София инс“. От 2001 г. е юрисконсулт в ЗАД „Армеец“, а от 2003 г.  поема ръководството на правна дирекция в дружеството като главен юрисконсулт. От 2012 г. работи като адвокат в сферата на застрахователното и търговското право. Участвала е в проекти по създаване на застрахователни компании. Юрист със значителен процесуален опит в гражданските и търговските дела, свързани със застрахователни спорове, като включително е вписана в единния регистър на медиаторите.

През май месец тази година ЗАД „Армеец“ отбеляза своята 20-годишнина. През годините дружеството се доказа като неизменен лидер в застрахователния сектор от 2012 г. насам с пазарен дял от над 13 процента. Компанията е на челна позиция в общото застраховане при застраховки „Каско на МПС” и „Помощ при пътуване”.

Промените в управленския състав са свързани с новата стратегия за развитие на компанията. Уверени сме, че като посреща предизвикателствата на пазара и високите очаквания на своите клиенти, ЗАД „Армеец“ ще продължи да бъде еталон на застрахователния пазар в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст