ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Зелена вълна за рентата от земя

земеделие

Земеделската земя у нас продължава да поскъпва. И през последните години добавя по 10-15% към стойността си. Този плавен ръст е резултат от нарастващите субсидии за земеделските производители и от сравнително високото търсене на такива активи, докато предлагането им е ограничено.

Пазарът на земеделски земи остава все така ликвиден и като актив те запазват интереса на инвеститорите. Сделките с тях не се влияят от спадовете в търговията с останалите видове недвижими имоти, показва проучване на в. "БАНКЕРЪ". Фермерите активно купуват обработваеми земи и са склонни да плащат по-висока цена от фондовете за земя. От една страна, е така, защото те са заинтересовани от придобиването на точно определени парцели. От друга страна, ако има повече мераклии, се провеждат и търгове, а на тях цената допълнително подскача нагоре.

Арендаторите също са активни при покупко-продажбите на обработваеми земи. За някои от тях често е по-изгодно да купят парцели за работа, отколкото да ги наемат. Високите цени пък направиха притежателите на ниви по-склонни да се разделят със собствеността си.

Сред най-активните купувачи на земи логично са големите играчи в агросектора от рода на свързаната с "Винпром Пещера" – "Агрион инвест" АД, групата "Ромфарм", "Адванс терафонд" АДСИЦ и други.

Дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) постепенно се оформиха като едни от най-големите собственици на земя у нас. В края на юни те управляват 441 233 декара. Самите фондове нямат право да обработват притежаваните имоти. Печалбата им идва от отдаването им под наем и аренда.

Те са и сред най-активните играчи на агропазара при комасацията (окрупняването на парцелите). Това създава по-добри условия за механизирана обработка на земята. Заедно с това, поради голямата разпокъсаност на поземлената собственост, цената на окрупнените терени е по-висока от преобладаващата на пазара.

Приходите на фондовете, които инвестират в земеделски земи, обаче намаляват, показват отчетите им. Основната причина за това е, че дружествата не са продавали много земеделска земя през периода. Все пак лятото е активният сезон за селскостопанска работа с повече разходи. Фондовете ще "берат плодовете" от дейността си след приключване на земеделската 2015-2016 г. (по правило това става в края на септември и през последното тримесечие на годината). Тогава се събират дължимите вземания по сключените договори за аренда.

Има, разбира се, и изключения. Най-големи постъпления през периода е постигнал

"Адванс Терафонд"

Той е спечелил 6.429 млн. лв. – двойно повече парични средства. През август тази година фондът е купил още 490 дка земеделски земи при средна цена от 870 лв. на дка, която е най-високата средномесечна стойност от началото на 2016-а. В същото време фирмата е договорила продажбата на 1219 декара. Така от началото на тази година дружеството от групата "Карол" се е освободило от 6371 дка при средна цена 1300 лв. за декар, или общо за 8.3 млн. лева. Други 14 696 дка пък са договорени на разсрочено плащане при средна цена 1500 лв. за декар. Над 80% от земеделската земя, която е в активите на дружеството, е в Северна България, където и цената й е по-висока.

След тези сделки към края на август фондът остава с наличност 213 628 дка спрямо 229 056 дка през декември 2015-а. "Адванс Терафонд" е отдал под наем и под аренда 172 961 дка за стопанската 2015-2016 година. Средната рента расте до 42.62 лв. и очакваните приходи са за 7.37 млн. лева. От тях вече са събрани 55.5 процента.

Към края на август в инвестиционния портфейл на

"Агро Финанс" АДСИЦ

са събрани 140 648 дка земеделска земя – обработваема (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми парцели. Той остава в същия обем като в края на юли, тъй като не са сключвани сделки за продажби и покупки. Общо дружеството е направило инвестиции за 43.981 млн. лв., което формира средна цена с включени всички разходи от 312.70 лв. на декар.

Основната част от купената земеделска земя е в Северозападен, Северен централен и Североизточен район, които се характеризират с високо качество на нивите, с развити арендни отношения и потенциал за развитието на земеделието, уточняват представители на фонда. Площта на отдадените под аренда и под наем земи за стопанска 2015/2016 година е 135 хил. дка, а средната договорена от дружеството рента е в размер на 48.24 лв. на декар.

"Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

(бившият "Фонд за земеделска земя Мел инвест") през първото полугодие е закупило още 500 дка и вече притежава 66 842 декара. Най-големите парцели са в областите Хасково (22.27% от всички земи), Видин (16.13%), Бургас (10.94%) и Търговище (10.13%). Под аренда са отдадени 37 947 дка от всички парцели. Заради неизрядни наематели обаче неплатените вноски по отдадени под аренда имоти са общо 682 хил. лева.

Всички разходи на фонда са свързани изцяло с придобиването на земеделски земи. Приходите му пък са основно от аренда и от продажба на земя. "Вентчър Екуити България" ЕАД, което е собственост на бизнесмена Светослав Божилов, контролира фонда.

Същият инвеститор притежава 99.863% и от "Агроенерджи" АДСИЦ, което секюритизира най-вече земеделски земи. Фирмата е от по-малките играчи с общо 2852 дка, които са разпилени в шест области. През тази година няма промени в техния обем. Най-големите й площи са в областите Търговище (1043 дка от всички имоти), Бургас (993 дка) и Шумен (538 дка), а средната цена на придобиване е 532 лв./декар. Отдадените под аренда парцели през тази година са с обща площ 2008 декара. По договори за обработка фондът има да събира вземания за 250 хил. лева.

"Булленд инвестмънтс" АДСИЦ е единственото, което прави опит да събере свеж капитал за своите проекти през тази година. Дружеството иска да увеличи капитала си през септември, като пусне нови 5 млн. акции. Процедурата ще е успешна само ако бъдат записани и платени най-малко 1.8 млн. броя от тези книжа. В момента капиталът е 13 017 889 лв. и е разпределен между фирми от групата "Еврохолд България".

През тази година фондът не е продавал нито земеделска, нито неземеделска земя. Така в портфейла му се пазят 143 дка ниви при средна цена от 439 лв./декар. Основната част от приходите на дружеството са от наеми от неземеделски имоти (офиси, магазини, автосервизи, складове).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст