Кабинетът прие стратегия за електронно управление в митниците

митница

Правителството прие на днешното си заседание Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г., и Пътна карта за изпълнението й.

Секторната стратегия „е-Митници“ очертава технологичните приоритети за агенцията по създаване на е-митници към 2020 г. и определя подхода и принципите за тяхната реализация.

За реализиране на проекта се предвижда финансиране по Оперативна програма „Добро управление“ в размер на 9,349 млн. лв. и съфинансиране от държавния бюджет в рамките на 2,912 млн. лева за целия период на изпълнение до 2020 година.

Очакванията са стратегията да защити събираемостта на приходите (вземанията при внос на стоки и от акциз при сделки в страната), да подпомогне конкурентоспособността на националните и европейските икономически оператори и да улесни законната търговия, вкл. чрез подобряване на системите за контрол, с цел улеснение движението на стоките и намаляване на административната тежест. Другите предимства са контрол и управление на веригите на доставка, използвани за международното движение на стоки и поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите-членки, както и с другите правоприлагащи органи, с икономическите оператори.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст