ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

За да вържат двата края адвокатите си вдигат хонорарите

Оръдие

На 13 октомври Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще разгледа на извънредно заседание промените в Наредба №1 за минималните размери на възнагражденията, съобщават развълнувани медии. Това е тарифата, под която адвокатите не могат да слизат при договаряне за предоставяне на услугите си.

Промените са предложени от работна група и от председателя на ВАдС Ралица Негенцова. В мотивите им пише, че промените се налагали заради инфлацията, адекватното заплащане, достойнството на професията, предвидимостта на пазара на услуги, избягване на вредни практики в различните съдилища при определяне на адвокатски възнаграждения, настъпили изменения в националното и общностното законодателство.

Промените са основно в две части. В първата се предлага вдигане на част от досега действащи минимални адвокатски възнаграждения. За устен съвет и съдебна или административна справка минималният хонорар става от 20 на 30 лв. Същата сума ще се плаща и за консултация за медиация.

Минималният хонорар за писмена консултация се вдига от 40 на 60 лв. За молба за отказ или възстановяване на българско гражданство ще се взима най-малко 300 лв. вместо досегашните 200 лв.

Променя се и тарифата при съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт. Сега в тези случаи при интерес до 1000 лв. минимумът е 50 лв., а ще стане 70 лв.

За учредяване на кооперативно сдружение хонорарът се променя от 250 на 400 лв., а за регистрация на фондации минимумът става от 350 на 400 лв. Правят се промени и при хонорарите за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията. При интерес между 100 000 и 1 000 000 лв. минималният хонорар е 3530 лв. плюс 2% за горницата над 100 000 лв. Ако интересът е над 10 млн. лв., минималното възнаграждение ще е 111 530 лв. плюс 0,5% за горницата над 10 млн. лв.

Въвеждат се и редица нови дейности, за които ще има минимален праг на цената им. Например най-малко 1500 лв. ще струва за изготвяне на документация за процедури по Закона за обществените поръчки, за тръжни и конкурсни документации по законите за държавната собственост, за общинската собственост, за концесиите.

Въвежда се минимален хонорар за представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв., както и при производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.

Въвежда се и минимум и при делба на земеделска земя – 300 лв.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст