Българският БВП -100 млрд. лв. през 2019-а

Парламент Владислав Горанов

През 2019 г. брутният вътрешен продукт на България ще стигне до 100 млрд. лeва. Това е записано в есенната макроикономическа прогноза на финансовото министерство. Експертите на министър Владислав Горанов очакват икономическият ръст след две години да достигне до 2.7%, а през тази година да е 2.6 на сто.

Курсът на долара към еврото според предвиждането остава непроменен – 1.12. Петролът пък ще поскъпва – от 43.6 долара за барел през 2016 г. до 56.2 през 2019 година.

Тази година се очаква да има минимална инфлация – 1.2 процента. През 2017-а тя ще се вдигне до 1.5%, а през 2019 г. – до 1.8%, сочи прогнозата. Преките чуждестранни инвестиции ще продължат да растат, макар и с бавни темпове – от 3.7% от БВП през тази до 3.8% през 2019 година.

Очаква се депозитите в банките също да се увеличават – съответно с по 0.3 и с 0.1% през всяка от следващите две години. Ще има обаче промени в структурата им – овърнайт депозитите ще намаляват, а ще се увеличават тези с договорен матуритет. Ръст ще има и при кредитирането – с 0.2% до 2019 година. Но при заемите за домакинствата той ще следва динамиката в пазара на труда.

Резервите на БНБ вече са 22.4 млрд. евро, става ясно от данни на БНБ. Те са около 50% от брутния вътрешен продукт, което означава, че валутният борд е стабилен.

Международната инвестиционна позиция на България е отрицателна – минус 25.259 млрд. евро в края на юли. Това означава, че  активите, които държат чуждестранни компании  в България, са повече, отколкото са българските активи в чужбина. В тази ситуация  намалява нетната задлъжнялост на българската икономика и я прави по-малко уязвима от външни шокове.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст