МВФ и Световната банка проверяват финансовата ни стабилност

Предварителната мисия на МВФ и на  Световната банка в България започна работа по т. нар. "Файненшъл Сектор Асестмент Програм" (FSAP). Проверката ще продължи около половин година на няколко етапа и трябва да оцени стабилността на финансовия сектор в България. Ще бъдат проверявани както банковият, така и небанковият финансови сектори – застрахователни дружества, дружества, управляващи пенсионните фондове и инвестиционните посредници. На оценка ще бъдат подложени процедурите и практиките на надзираващите ги институции – БНБ и Комисията за финансов надзор, както и качеството на изготвяните от тях доклади и ефективността на налаганите от тях мерки. Проверката ще приключи с обзорен документ, съдържащ заключения за равнището на стабилност на финансовия сектор в България. Ако се прецени, че е необходимо, в него  ще бъдат изложени препоръки за подобряване на работата на надзорните институции.

Въпросната програма е един от традиционните инструменти на двете международни финансови институции за оценка на стабилността на финансовите сектори в държавите, които са техни членки. Програмата FSAP е създадена през 1999-а. Оценките по нея са съвместна отговорност на МВФ и на Световната банка в развиващите се икономики и пазари и на МВФ само в развитите икономики. През тази година проверки по FSAP в Европа вече са правени в  Беларус, Молдова, Черна Гора, Германия и Великобритания, а от средата на септември  се извършват в Ирландия и в Русия.

В България първата оценка по FSAP е направена през 2008-а. През миналата година МВФ и Световната банка извършиха специално поискана от БНБ проверка за качеството на работата на банковия надзор. Тогава те направиха  редица препоръки. Изпълнението им стана съществена част от плана за реформи в банковия ни надзор, който съставиха гуверньорът Димитър Радев и ръководеният от него управителен съвет. Сегашните мисии по програмата FSAP ще направят именно оценка на изпълнението на тези препоръки, както и на качеството на проверката  на активите на банките (приключила през месец август) и на активите на застрахователите и на дружествата, управляващи пенсионните фондове (тя, както е известно, ще завърши до края на годината).

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст