ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КФН промени инвестиционните такси за пенсионните фондове

КФН Комисия за финансов надзор сграда

Променят инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Това се вижда от решение на Комисията за финансов надзор (КФН), с което се приемат на второ четене изменения на Наредбата за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса.

Така таксите за различните частни случаи, в зависимост от натрупванията по партидите на осигурените лица ще се изменят с по-малко от 0.01 лв. на осигурен годишно.  

От мотивите на наредбата става ясно, че измененията не променят съществено прилагания до момента подход на начисляване на инвестиционната такса. Освен това методиката на на определяне на таксата се запазва. Това, което прецизират новите текстове е формулата за отчитане на случаите, при които инвестиционната такса се изчислява на първия работен ден в годината или е налице промяна в нейния размер, влизаща в сила след неработен ден, с оглед предвиденото от законодателя постепенно намаляване на инвестиционната такса.

Регулатора пояснява и че прилагането на наредбата не е свързано с допълнителни разходи за пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове. Проектът на наредбата няма да има пряко отражение върху държавния бюджет и бюджета на комисията, тъй като спазването на неговите изисквания ще се контролира в рамките на изградената вече система за осъществяване на надзор над дейността на пенсионноосигурителните дружества.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст