Имуществени застраховки на коледни цени от ЗАД „Армеец”

Армеец

Двадесет процента отстъпка на застраховките „Защитена фамилия“ и „Защитено имущество“ предлага ЗАД „Армеец“ от 1 ноември 2016 г. до края на месец декември 2016 година.

През периода на коледната промоция минималната премия по полица „Защитена фамилия” е 10 лв., като покрива щети на жилището до 5000 лв. и на движимото имущество до 1000 лв.  срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), ВиК аварии, късо съединение, вандализъм и др. Обезщетения се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена при значително по-високи лимити, както и да се добавят нови рискове – земетресение, кражба чрез взлом, гражданска отговорност, злополука на членовете на семейството си и др. Процедурата при сключване е максимално улеснена за клиента – не се изисква първоначален оглед на дома и документи за собственост, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 6000 лв. не се налага те да се описват. Не се прилага задължително самоучастие на застрахования във всяка щета.

При застраховка „Защитено имущество” минималната застрахователна премия е 20 лева. Например, ако клиент желае да застрахова офис сграда в гр. София с височина до шест етажа и възраст до 20 години със застрахователна сума 200 000 лв. за рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), аварии и вандализъм –  премията възлиза на 110 лв., със земетресение – 290 лева. При тази застраховка също има възможност за избор на различни покрития. Не се прилага задължително самоучастие на застрахования във всяка щета.

Освен отстъпка от 20% по коледната промоция клиентите могат да ползват и други намаления от действащата тарифа на застраховка „Защитено имущество” – за еднократно плащане на премията, при липса на щети за предходни години, при наличие на добра пожароизвестителна инсталация, при комплексно застраховане на различни видове интереси и др., като максималните отстъпки могат да достигнат до 50 процента.

Застраховките може да бъдат сключени в офисите на компанията, както и при застрахователните агенти и брокери, работещи с „Армеец“. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст