ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КФН потвърди проспекта на договорен фонд “ДСК Глобални компании”

КФН Комисия зя финансов надзор сграда

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за публично предлагане на дялове и документа с ключовата информация за инвеститорите на договорен фонд "ДСК Глобални компании". Това се вижда от решенията на регулатора от 3 ноември.

Комисията издаде и разрешение на УД "ДСК Управление на активи" АД за организиране и управление на договорен фонд "ДСК Глобални компании". Обявено беше и вписването на "ДСК Глобални компании" в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Закона за КФН. Вчера беше вписана и емисията дялове и договорен фонд "ДСК Глобални компании" като емитент в публичния си регистър. 

Регулаторът издаде и одобрение на промените в устава на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ Варна.

КФН отхвърли като неоснователна жалбата, подадена от притежателите на варанти от емисия, издадена от "Кепитъл Консепт Лимитид" АД, срещу решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност” Владимир Савов за отписване на емисията.

Регулаторът възобнови административното производство и отмени издаденото разрешение на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, Варна, за освобождаване от задължение за размяна на обезпечения при вътрешногрупови транзакции, сключени между финансови контрагенти. 
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст