ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Депутатите гледат бюджета на Здравната каса за догодина

Депутати

Народното събрание разглежда в пленарната зала бюджета за здраве за догодина на първо четене.

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. се увеличава с 247 млн. лв. спрямо 2016 до 3,452 млрд. лв. Предвидени са приходи и трансфери за 3,452 млрд. лева.

Здравноосигурителните приходи са в размер на 3,413 млрд. лв., от които 2,279 млрд. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1,134 млрд. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Разчетените средства за здравноосигурителни вноски са в размер на 2,279 млрд. лв., което представлява със 158 млн. лв. повече в сравнение с 2016 година. Предвидените трансфери за здравно осигуряване са 1 млрд. лева.

За неданъчни приходи са предвидени 15 млн. лв., които са с 450 хил. лв. повече спрямо заложените през 2016 г. Разходите и трансферите са с 247 млн. лв. повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2016 година.

Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е следното: за медицински дейности – 1,9 млрд. лв., в т. ч.: първична извънболнична медицинска помощ – 200 млн. лв.; специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 211 млн. лв.; медико-диагностична дейност – 77 млн. лв.; болнична медицинска помощ – 1,4 млрд. лв. За дентални дейности са предвидени 147 млн. лв.

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са заложени 878 млн. лв., като в това число се включват здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 573 млн. лв.; лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 225 млн. лв.; медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 80 млн. лева.

В сферата на първичната извънболнична медицинска помощ средствата са увеличени с 11% спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г., а по отношение на специализираната извънболнична медицинска помощ увеличението е почти 5% спрямо миналата година. За медико-диагностичната дейност се планира увеличение с над 7 млн. лв. спрямо миналата година. Резервът е в размер на 341 млн. лв., като средствата са с 24,7 млн. лв. повече от предвидените през 2016 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст