ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кеш фондовете печелят на инат

пари

Спестителите продължават да търсят алтернативи за парите си, скътани в банкови депозити. Свиването на лихвите по тях носи все по-ниска печалба и за домакинствата, и за фирмите. Все пак на някои от тях колективните инвестиционни схеми осигуриха възможност да се адаптират към променящите се условия.

Това усетиха и договорните фондове от типа "Паричен пазар" още от началото на годината. За изминалите месеци те увеличават активите си с 20 млн. лева. Схемите с нисък риск дават повече гъвкавост за тези, които искат да разполагат с парите си. Още повече че при взаимните фондове няма нужда да се чака падежът, за да се изтеглят парите. При това не се губи и постигнатата доходност. Но трябва да се отчита и това, че тя все пак не е гарантирана.

Фондове от типа "Паричен пазар" изкушават клиентите си с възможността да съчетаят предимствата на различни нискорискови и ликвидни финансови активи – депозити, репо сделки, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани в България и в чужбина. Дяловете от тях могат да са алтернатива и за личните сметки, и за фирмените средства. Така се оптимизират паричните потоци – като инвестират краткосрочно свободните средства и в същото време могат да се използват във всеки един момент.

Следвайки този модел, всички, които са притежавали дялове на "Конкорд Фонд-6 Паричен пазар" през тази година, са получили най-висока печалба в сегмента. Схемата е организирана от управляващото дружество "Конкорд асет мениджмънт" АД и е една от най-старите на пазара (работи от 2008 г.). Клиентите й са получили доходност от 0.70% за периода, а заедно с това инвестициите са увеличили и стойността на активите й.

Печелившата формула са намерили и брокерите на "ДСК Фонд Паричен пазар" и "ДСК Фонд Паричен пазар в евро". Макар че са спечелили доста по-малко – съответно по 0.04 и 0.05 на сто.

Въпреки клонящите към нула лихвени проценти по банковите влогове активите на колективните схеми от типа "Паричен пазар" увеличават стойността си, показва проучване на в."БАНКЕРЪ". Така към момента в портфейлите им са се натрупали 90.687 млн. лева.

"ДСК Фонд Паричен пазар в лева" е привлякъл най-много средства – около 16 милиона. Доходността от консервативната му инвестиционна стратегия не е висока, но явно клиентите са спокойни за вложението си в дялове на фонд, в който акционер е банката с най-широката клонова мрежа у нас. Те са й доверили за управление общо 68.228 млн. лв., а тя пък увеличава дела си до 75.23% от пазара в този сегмент.   

Клиентите на другите четири фонда от този тип трябваше да преглътнат горчилката от загубата си. "Инвест фонд Паричен пазар – Долари", който предлага публично своите дялове от януари, губи 4.59 на сто. Според стратегията му се очаква да печели основно от инструменти на паричния пазар, от дългови ценни книжа и от влогове в кредитни институции, деноминирани в щатски долари (USD).

Вложителите в "Тренд фонд Паричен пазар" инкасираха загуба от 1.38%, а това явно е причината да изтекат още пари от портфейла на схемата. Тя е организирана от "КТБ асет мениджмънт" АД, което вече се нарича "Тренд асет мениджмънт" АД.

За клиентите на "Тексим Парични пазари" и "Инвест фонд Паричен пазар" все още има надежди за печеливш завършек на годината. Загубата на фонда от групата на ТЕКСИМБАНК е 0.99%, а при втория тя е 0.35 на сто.

Негативната тенденция при лихвите по депозитите не плаши спестителите и повечето от тях увеличават парите си в банките. Други обаче търсят алтернативата на нискорисковите фондове, които им дава повече гъвкавост и възможност да разполагат с парите си.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст