НСИ отчете подобрение на бизнес климата

бизнес климат

През януари 2017 година общият показател на бизнес климата в България нараства с 0,8 пункта в сравнение с края на миналата година, когато стабилизира на нивото от ноември, показват резултати от последно за годината проучване на Националния статистически институт (НСИ). Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и в сектора на услугите, стагнация в търговията на дребно и известно влошаване в строителната сфера.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се повиши през януари с 0,9 пункта спрямо декември, когато нарасна с 2,3 пункта, в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. В същото време се отчита и известно подобрение в оценките им за притока на нови поръчки, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Средната натовареност на промишлените мощности остава през януари на нивото от октомври 2016-а година (74,6%), но с оглед на очакваното търсене през идващите месеци се предвижда недостиг на мощности, допълва НСИ.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, продължава да бъде свързана с несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила, като в началото на годината се наблюдава засилване на тяхното негативно влияние.

По отношение на продажните цени в промишлеността, преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.

През януари показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 1,2 пункта, парирайки аналогично по-размер повишение на индекса месец по-рано в резултат на изместване на оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на техните предприятия от "добро" към "задоволително", което обаче е нормално за настоящия зимен сезон. По тяхно мнение осигуреността на строителните поръчки намалява спрямо октомври 2016-а година и се оценява на 5,3 месеца. В същото време обаче, техните очаквания както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни, отчита НСИ.

Най-сериозните проблеми, затрудняващи дейността на предприятията в този сектор, продължават да бъдат свързвани с несигурната икономическа среда и с конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в строителството, по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Националната статистика отчита през януари стабилизация на съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно" след негов солиден спад с 5,2 пункта през последния месец на предходната година. Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите и поръчките към доставчици както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца остават по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в отрасъла преобладаващите очаквания на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" бележи солиден скок с 3,5 пункта след понижение с с 1,3 пункта месец по-рано, като това се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. Оптимистични са и техните мнения относно настоящото и очакваното в бъдеще търсене на услуги.

Неблагоприятното въздействие на фактора "конкуренция в бранша" регистрира увеличение през настоящия месец, измествайки по този начин на второ място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Резултатите от първото за настоящата година проучване на НСИ показват предпазливо повишение на общия бизнес климат обратно към неговия 8-годишен връх, достигнат през юни  2016-а година (най-високо ниво от края на 2008 година), като този индикатор продължава да се задържа и над неговото дългосрочно осреднено ниво.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст