Режем 20% от данъка със застраховки и осигуровки

Ден на инвестициите - Димитър Желев

Комбинацията здравна застраховка и доброволно пенсионно осигуряване носи 20% данъчно облекчение. За тази възможност напомни изпълнителният директор на пенсионноосигурително дружество Алианц България София Христова.

Сред най-атрактивните на пазара са дългосрочните програми за здравно застраховане, достигащи до 40 години. При тези полици клиентът е наясно, колко е рисковата част и колко е инвестиционната част. Последната се управлява активно и е съобразена с актуалните за времето условия и с променливите на финансовия пазар.

"Управлението на тази част се извършва така, че клиентите да получат максимална полза от инвестирането на парите си“, разясни Христова.

При сключването на подобни полици компаниите освен в ковчежници се превръщат и в съветници за това как клиентите им да живеят по-добре и да минимизират рисковете, съпътстващи живота им.

"Наред с възможността за данъчни облекчения, ползването на далеч по-висока доходност от инвестиране, тези пари са несеквертируеми и дават възможност чрез минимални застрахователни премии човек да си осигури защита", синтезира ползите от полиците Христова.

Другото инвестиционно предложение, с което може да се пести от данъци е доброволното пенсионноосигуряване. Натрупаните в тези фондове активи скоро ще достигнат 1 млрд. лв., а осигурени в тях са 600 хил. души.

Чрез спестяване в доброволен пенсионен фонд човек ползва 10% данъчно облекчение, отделно от това за застраховка живот.

Сумите, внесени в подобен фонд постъпват в лична сметка, инвестират се активно и носят доход  всеки ден. Особеното тук е, че парите в сметките на клиентите се водят в дялове и ежедневното изменение на стойността на един дял отразява на практика реализирания доход. Клиентите могат да следят сметките си онлайн.

"В тази отворена капиталова схема човек във всеки един момент може да ползва парите си и това ги прави максимално ликвидни. Освен това доходността не се облага с данъци. А ако човек е навършил пенсионна възраст или е пет години преди нея той не дължи никакви данъци върху натрупаните по сметката му средства", обясни Христова. По думите й за последните 12 г. стойността на парите на клиентите на дружеството, което тя ръководи се е увеличила с 57.13 на сто.

"Важно е да се отбележи, че този период включва и финансовата криза, когато доходността на пенсионните фондове се измерваше в минус 24 процента.Това прави близо 5% средна годишна доходност за последните 12 години“, пресметна Христова.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст