ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Какво наследство остави Мария Павлова?

Мария Павлова - мин.  на правосъдието

Огромен списък с подготвяни промени в законодателството "завеща" служебният правосъден министър Мария Павлова на наследничката си на поста – Цецка Цачева.

От отчета на Павлова става ясно, че са готови (или са почти пред внасяне) цял куп изменения в Наказателния и Наказателнопроцесуалния кодекс, включително и във връзка с въвеждането в нашия процесуален закон на eвропейската заповед за разследване, което трябва да стане до края на май. Готов е изцяло нов закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Подготвят се и законопроекти за въвеждане в българското законодателство на принципите и изискванията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.Отделно са направени предложения за промени в ГПК,  в закона за медиацията, в Търговския закон  и други.

Що се отнася до подзаконовите актове – списъкът с промени и при тях е впечатляващ. Част от наредбите вече дори бяха приети от правителството, но други тепърва ще се внасят за обсъждане и гласуване в новия кабинет. Почти на финал са промените в уредбата, по която работят съдебните преводачи, както и за изменения в организацията в бюрата за съдимост. Обсъждат се и нови правила за организирането на охраната на съдиите, прокурорите и следователите, както и проектирането, строителството, реконструкцията, модернизацията и експлоатацията на обектите на съдебната власт.

Мерките за изпълнение на препоръките от последния мониторингов доклад за състоянието на съдебната ни система също бяха отчетени – включително и пред европейските посланици, с които Павлова имаше среща на 2 май. Вече са факт новите правила за избор на административни ръководители в съдебната власт, извършени са промени в реда за атестиране на магистратите, работи се и по проблемните въпроси в областта на дисциплинарните производства, а инспекторатът започна проверки за случайното разпределение на делата в цялата страна. Изготвени са и предложения за промени в няколко закона, които да променят подсъдността на цели групи дела и така да осигурят по-равномерна натовареност на магистратите. А делата за корупционни престъпления и такива, свързани с организираната престъпност, вече се качват регулярно на сайта на ВКС.

"Служебното правителство демонстрира политическа воля за изпълнение на препоръките в Доклада на Европейската комисия от януари 2017 година. За два месеца от приемане на плана за действие за тази година се отчита значителен напредък по изпълнение на мерките – от общо 48 мерки пълно или частично изпълнение има по 35 от тях", заяви Мария Павлова пред европейските посланици.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст