ВСС поощри Пенка Найденова с личен почетен знак първа степен – златен

Прокурор

Прокурорската колегия на ВСС поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Пенка Маринова Найденова – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества“.

Прокурор Найденова е освободена на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (поради навършване на 65-годишна възраст) от заеманата длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от 25.07.2017 г.

В предложението на главния прокурор на Република България за поощряване на прокурор Найденова е посочено, че тя е показала отлична правна подготовка, висока професионална квалификация и делови качества, на всички длъжности които е заемала и е дала своя личен принос при осъществяване правомощията на Прокуратурата и издигане авторитета на съдебната власт.

Прокурор Найденова има над 38 години юридически стаж, изцяло прослужени в органите на съдебната власт. Заемала е последователно длъжностите заместник-районен прокурор на СРП от 1981 г. до 1990 г., прокурор в СГП до 1991 г. и заместник-градски прокурор в периода 1991 г. – 1995 г., прокурор, съдебен инспектор в Инспекторат на Министерство на правосъдието от 1995 г. да 2000 г., заместник-градски прокурор от 2000 г. до 2004 г., прокурор във ВКП от 16.02.2004 г. до 03.10.20017 г., член на ВСС в периода 2007 г. – 2012 г. и прокурор във ВКП от 03.10.2012 г. и към настоящия момент.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст