ВСС

Животът не е нито толкова хубав, нито толкова лош, колкото си мислим. С тази мисъл от романа на френския писател Ги дьо Мопасан "Един живот", членът на Висшия съдебен съвет (ВСС) Румен Георгиев опита да обобщи опита на колегите си да направят равносметка за свършеното от тях през целия им мандат. Но след края на дебата, при който няколкото признати слабостите бяха смекчени, а към постиженията се добавяха нови и нови, заключи: "Ще го направим като некролог това, бе!".

Повод за равносметката за петте години, през които работи този състав на ВСС, стана отчетният доклад за дейността му през 2016 г. Председателката на правната комисия Юлиана Колева накара колегите си да обърнат внимание, че на финала му е посочила няколко системни слабости в работата на съвета, както и серия от негови достижения. "Това е последният доклад, който този съвет ще изготвя, 2016 г. е последната пълна година на нашия мандат", мотивира подхода си тя.

Колева беше формулирала 12 постижения и 3 слабости в дейността на съвета. Магдалена Лазарова обаче настоя като позитив да бъдат добавени въведените през този мандат онлайн излъчвания на заседанията, изпращането на прессъобщения за взетите решения, публикуването на дневния ред и протоколите от заседанията на комисиите. Тя посочи, че този съвет е въвел дните на отворените врати в съдебната власт и това е довело до подобряване на работата на системата с обществеността. "Това е наше постижение, което трябва да отчетем", заяви Лазарова.

Соня Найденова настоя в отчета да влезе и въвеждане на професионален дебат с професионалните организации на магистратите и неправителствения сектор чрез създаването на Гражданския съвет на ВСС.

"На фона на тия критики ми е малко неудобно да кажа, че сме подобрили комуникацията", репликира Колева.

Думата взе Галя Георгиева. "Идва краят на нашия мандат и благодарение на този ВСС обществеността разбра, че има такъв орган в държавата. Ние работихме 5 години в обстановка на враждебност, на негативизъм. Това не означава, че ние сме допуснали слабости. Една от слабостите, посочени в доклада, е "относително висока степен на немотивираност на решения по кадрови въпроси". Не съм съгласна. Колко от нашите решения бяха отменени от ВАС?", попита тя, а в залата се чу отговор: "Много".

"Не искам да чувам "много", а кои и по кои въпроси", отговори тя. И продължи с коментар за друга от слабостите в дейността на съвета, посочена в доклада – "Недобро предвиждане на сроковете и предпоставките за изпълнение на целта за реформа на съдебната карта, довело до забавяне". "Няма да бъда адвокат на колегата Калпакчиев. Много пъти съм го критикувала. С тази задача обаче за първи път се зае този ВСС, а тя е изключително трудна", каза Георгиева. И изтъкна, че да се определи нормата на натовареност е сложно и създадената ще се развива във времето и ще се усъвършенства.

"Не смятам, че ние по някакъв начин сме препятствали реформата. Напротив -подпомагали сме този процес. Този ВСС работи при изключително трудни условия, при една съпротива и негативизъм от останалите две власти и от политически сили, които настройваха обществото против нас. Това е единственият ВСС за 25 години, който работеше непрекъснато от сутрин до вечер. А това, че сме имали противоречия, които за голямо съжаление излязоха като скандали, те бяха привнасяни отвън и то с политически привкус. Това искам да се чуе и да се знае", заяви Галя Георгиева. И специално настоя да бъде отчетена положителната роля за дейността на съвета, която е изиграла правосъдната министърка Цецка Цачева.

"Не искам да хваля министърката Цачева, но настана спокойствие откакто председателства Пленумите", каза тя и изтъкна, че този ВСС е преживял 7 правителства и 6 министри на правосъдието.

Георгиева настоя главата със слабостите в доклада да отпадне. "Няма да приема подобни самокритики и смятам, че тука е мястото да се каже и всеки от нас да си даде сметка защо бяха тия противоречия във ВСС, кой ги създаваше и с каква цел. Нима не можехме от първия миг да се подкрепяме в общата ни работа? Кое налагаше тия безкрайни дебати, тия празни приказки? Само се замислете колко много излишни противоречия имаше на тази маса и за какво беше всичко", каза тя.

"Ако тръгнем да обобщаваме целия ни мандат, пак ще стигнем до любимата фраза от "Един живот" на Мопасан – "Животът не е нито толкова хубав, нито толкова лош, колкото си мислим". Не трябва да пренебрегваме усилията и техния резултат, но при последното проучване на общественото мнение, за съжаление, съдебната система е на последно място като обществено доверие", заяви Румен Георгиев.

Незабравка Стоевa настоя в доклада като постижение да бъде добавено, че този съвет е предприел мерки срещу забавеното правосъдие и дейността по превенция на конфликта на интереси. Милка Итова пък посочи, че е установена "трайна практика за реакция срещу политически изказвания на определени политически фигури срещу органи на съдебната система и конкретни магистрати". "Имаме над 10 декларации в тази насока, след това подобни изказвания станаха рядкост или почти изчезнаха", каза тя.

Галина Карагьозова призова колегите си да прекратят дебата, защото все пак докладът на ВСС е за 2016 г., а не за целия му мандат. "Г-жа Колева е успяла да намери едни деликатни и едновременно с това обективни и точни формулировки по отношение на постиженията и слабостите в дейността на съвета. Постиженията са 13-14 пункта, а слабостите са само 3, аз даже бих включила и други. Нека да проявим наистина малко обективност по отношение на собствената си дейност", каза тя.

А Калин Калпакчиев добави: "Освен това, уверявам ви, уважаеми колеги, този доклад, никой няма да го прочете, нека да не се хабим напразно".

Юлиана Колева заяви, че ВСС е на път да остави само положителните констатации "без въобще да прояви дори скромността да посочи най-ярките и безспорни слабости в работата си".

Каролина Неделчева също не се съгласи от отчета да бъдат заличени всички констатации за слабости  "Това е, меко казано, глупаво. Който не работи, той не греши – това е правилото и всички сме наясно с него", заяви тя. И предложи смекчена формулировка на проблема с кадровите решения на съвета и в доклада беше записано, че е той е "допускал кадрови решения, взети недостатъчно мотивирано и неубедително за обществото".

На финала Соня Найденова пък настоя да се добави като постижение активизирането на международноправното сътрудничество и участието в изработването на стандарти за качествено и ефективно правосъдие.

Освен добавените на заседанието шест постижения, в равносметката на ВСС за петте години от мандата, влизат и

 • Забележимо увеличаване на обема на работата по атестиране на магистрати и подобряване, в рамките на законовата регламентация, на показателите за отчитане.
 • Провеждане на рекорден брой конкурсни процедури за попълване на свободните длъжности в органите на съдебната власт.
 • Приемане на правила за измерване на натовареността на съдиите, прокурорите и следователите на базата на тежестта на делата и преписките, за първи път в съдебната власт на Република България.
 • Многократно увеличаване на аналитичната дейност на ВСС, като основа на кадровата дейност.
 • Начало на реформата на съдебната карта.
 • Чувствително увеличаване на работата по преместване на магистратски длъжности и щатове за съдебни служители от ненатоварени към свръхнатоварени органи на съдебната власт.
 • Изработване на нов класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата и правила за прилагането му.
 • Ускорено развитие на електронното правосъдие.
 • Увеличаване на обема и обхвата на дисциплинарната дейност.
 • Въвеждане на отчетност и предвидимост в работата на ВСС, чрез приемане на годишни програми и политики за целия мандат, както и на редица вътрешни правила.
 •  Създадена първата обща образователна програма съвместно с МОН Професионализация на дейностите от комуникационната стратегия и медийната политика

И следните слабости:

 • Допускане на кадрови решения, взети недостатъчно мотивирано и неубедително за обществото.
 • Недобро предвиждане на сроковете за изпълнение на целта за реформа на съдебната карта, довело до забавяне.
 • Допускане на трайна имиджова криза на ВСС. Забавени реакции при възникване на някои кризисни ситуации. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст