Еколози проучват защитени зони в трансграничния регион на Дунав

дунав

Еколози проучват защитени зони в трансграничния регион на река Дунав.

От Регионалната екоинспекция във Велико Търново съобщиха, че по проекта "Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, ще бъдат проучени защитените зони "Остров Вардим" и "Рибарници Хаджи Димитрово". 

Целта е опазване на дивите птици, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

Теренните проучвания са започнали през март и ще продължат до ноември със съдействието на Българското дружество за защита на птиците. Наблюдават се видовете птици, техните популации и местообитания. Проследява се пролетната и есенната миграция. Предстои да се установят гнездящите, преминаващи, скитащи и ловуващи видове.
Събраната информация ще бъде обобщена и анализирана.

Защитената зона "Остров Вардим" е разположена на площ от близо 1168 хектара. В нея се срещат 75 вида птици, като 21 са включени в Червената книга на България, 31 са от европейско значение. Тук е едно от малкото гнездовища на морския орел в България.

Защитената зона "Рибарници Хаджи Димитрово" е разположена на площ 447 хектара, обитавани от 116 вида птици, като 33 са включени в Червената книга на България, 53 са от европейско значение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст