Още решения на Съдийската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет ВСС

По предложение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 35 по описа на ВСС за 2017 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да обедини производствата по дисциплинарно дело № 28/2017 г. и по дисциплинарно дело № 35/2017 г., образувани срещу Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийския районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за  съдебната власт в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 28/2017 г.

Двете производства са образувани въз основа на данните от Акт на Инспектората към ВСС за резултати от извършена проверка в Софийския районен съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати – участници в процедури за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас, и на Районен съд – Златоград. Те са открити с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 26 от 26.06.2017 г.

Процедурата за избор на председател на Административен съд – Бургас, е насрочена за 24.10.2017 г., а за Районен съд – Златоград на 17.10.2017 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 36/2017 г., обедини производствата по дисциплинарно дело № 23/2017 г. и по дисциплинарно дело № 36/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещи Любка Емилова Голакова – съдия в Софийския районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт в едно общо производство.

Двете дисциплинарни производства са образувани въз основа на данните от Акт на Инспектората към ВСС за резултати от извършена проверка в Софийския районен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст