Платежоспособност II е трудна за всички европейски страни

КФН

Не мислете, че Платежоспособност II е трудна само за вас, тя е трудна и за колегите ви от Испания, Италия, Франция …от всички европейски страни, които трябваше да се върнат на ученическата скамейка, за да усвоят спецификите й. Това заяви проф. Карел ван Хуле е един от специалистите, участвали в създаването на законодателния пакет Платежоспособност II по време на семинар на тема „Европейската правна рамка по прилагането на Платежоспособност II“, организиран от Комисията за финансов надзор. 

Той се спря на причините за въвеждането на директивата, включваща нови изисквания за лицензиране, промяна на вътрешната структура и управление на застрахователните дружества, нови изисквания за капиталова адекватност и надзор.

Стълб 1 включва изисквания за капиталова адекватност, оценка на активите и пасивите, заложените количествени изисквания за собствени средства и технически резерви;

Стълб 2 включва системата за вътрешен контрол и управление на риска, изискванията към лицата, управляващи дружеството, към управлението на риска, към  вътрешния контрол, одит, актюерската дейност. Тези качествени изисквания са строго свързани с индивидуалния рисков профил на предприятията. Заложено е условието предприятията да извършват собствена оценка на риска и платежоспособността си, с цел постигане на стабилно и разумно управление, както и оценка на общите изисквания на платежоспособността, с оглед на техния специфичен рисков профил;

Стълб 3 съдържа отчетността за надзорни цели и публичното оповестяване на годишни доклади, обхващащи информация за платежоспособността, резултатите от дейността и финансовото си състояние на компаниите. Постигането на прозрачност има за цел подобряване на пазарната дисциплина на поднадзорните лица.

Представители на бизнеса благодариха за полезния семинар, но изразиха притеснение относно новите задължения, свързани най-вече с повишаване на изискванията към системите на отчетност.

Димитър Койчев, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на КФН, модератор на семинара, акцентира на новата философия, заложена в европейското законодателство. Тя се съдържа и в Платежоспособност II, а именно в засилване на партньорството между бизнес и надзор, с цел защита на интересите на ползвателите на финансови услуги и осигуряване на финансова стабилност.

Следобяд, дискусията продължи в Комисията за финансов надзор, където експертите от „Застрахователния надзор“ на КФН проведоха диалогична среща с професор Карел lан Хуле по отношение на спецификата при прилагане на директива на Платежоспособност II в надзорната дейност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст