Решение за проекта “Белене” ще има след доклада на БАН

Теменужка Петкова -  откриване на нова инсталация в "Солвей Соди" ЕАД

Бъдещето на проекта АЕЦ "Белене" ще се реши, след като излезе финалният доклад на БАН, каза днес в Девня министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която откри нов котел на циркулиращ кипящ слой в ТЕЦ "Девен", който е част от "Солвей Соди".

"Документът ще даде отговори на много въпроси, включително дали има необходимост от нови мощности в българската енергийна система. Двата реактора, предназначени за Белене, ще пристигнат у нас до края на септември, най-късно началото на октомври",  обясни Петкова.

Министърът оцени високо инвестицията на "Солвей". 

"Поддържането на стабилна икономическа и финансова рамка, която да е привлекателна за инвеститорите, е основна цел на настоящето българско правителство. Това е гарант за висок икономически растеж в България. Благодарение на успешната приватизация на девенския завод преди двадесет години от страна на „Солвей“ и „Шишеджам“, днес предприятието е едно от водещите в международен план", заяви Петкова.

Инвестицията в размер на 90 млн.лв. представлява котел на циркулиращ кипящ слой в ТЕЦ „Девен“, част от предприятието. Министър Петкова допълни, че през този период са инвестирани над 1 млрд. лв. в обновяване на технологичните процеси, в околната среда и в човешкия капитал. 

През 2015-та година бе приета промяна в Закона за енергетиката, с която се транспонираха насоки на Европейската комисия, свързани с намаляване тежестта за индустриалните потребители от разходите за енергия от възобновяеми източници. До момента предприятията от групата на „Солвей“ са получили отстъпка от цената на електрическата енергия в размер на близо 1 млн. лв. Благодарение на това средствата са пренасочени за други дейности в предприятието.

Петкова обясни, че стабилността в енергийния отрасъл е един от основните фактори за устойчивото развитие на химическата индустрия у нас. 

Предприятието в Девня е най-големият содов завод в Европа и най-големият завод за производство на синтетична калцинирана сода на групата „Солвей“. Около 90% от продукцията се изнася, като основните пазари са Балканите, Русия, Средния изток, Средиземноморието, както и Южна Америка, Африка и Азия. В дружеството работят около 600 души. „Солвей Соди“ формира около 1% от общия износ на страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст