ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Предоставиха допълнителни средства по бюджетите на органи на съдебната власт

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличаване на бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. с 368 205 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Те са за сметка на неразпределен резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. С решението се осигуряват средства за дължими обезщетения на 10 съдилища, сред които Софийския градски съд, Софийския окръжен съд, Административен съд – София–град, Окръжен съд и Районен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Бургас, Районен съд – Варна.

С решение на Пленума бюджетът на Окръжен съд – Видин за 2017 г. е увеличен с 10 000 лв. за осигуряване на средства за транспортни разходи на свидетели и възнаграждения на вещи лица по делото за взрива в село Горни Лом.

Предоставят се 4 000 лв. за възнаграждения на вещи лица на Апелативен съд – Велико Търново. За изплащане на възнаграждения на вещи лица и на съдебни заседатели се осигурява финансов ресурс на Районен съд – Ихтиман  – 2 800 лв., и Районен съд – Пазарджик – 2 800 лв.

Пленумът на ВСС даде съгласие за предоставяне на средства за текуща издръжка на Районен съд – Провадия – 8 600 лв., за закупуване на копирна техника на Районен съд – Кърджали – 5 800 лв., както и Районен съд – Монтана 5 481 лв. за покупка на електронна информационна система за четири съдебни зали и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст