ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ДДС измамите ще стават по-трудно

пари

Европейската комисия представи в четвъртък (30 ноември) нови мерки за борба с измамите с ДДС. Изчисленията на институцията сочат, че този вид измами костват на страните членки над 50 млрд. евро годишно. 

"Трансграничните измами с ДДС са основна причина за загубата на приходи за държавите-членки. Предложението ще спомогне за укрепване на сътрудничеството между институциите, работещи на национално равнище и в Европейския съюз, за да се реши ефективно този проблем и да се подобри събирането на данъци", заяви заместник-председателят на Европейският парламент Валдис Домбровски.

Действащите в момента механизми за контрол се изразяват в обмен на информация за сделки между фирми и за трансгранични продажби между данъчните органи на държавите членки. В по-голямата си част обаче тази информация се обработва на ръка. Освен това не съществува система, чрез която правоприлагащите органи на ЕС да получават разузнавателни данни за организираните престъпни групи, участващи в тежки измами с ДДС.

С новите предложения се предвижда контролът над трансграничните сделки да се затегне посредством Еврофиск – мрежата от експерти в ЕС за борба с измамите. Това ще стане чрез въвеждането на онлайн система за обмен на информация. Идеята е рискът да се оценява по-бързо и точно.

За да могат държавите членки да проверяват по-добре трансграничните доставки, служители от два или повече национални данъчни органа ще могат да извършват съвместни данъчни проверки, което е от голямо значение, особено за ограничаване на измамите при електронна търговия. Новите мерки предвиждат и допълнителни начини за комуникация между данъчните власти и европейските правоприлагащи органи (OLAF, Европол и новосъздадената Европейска прокуратура).

Засяга се и една особеност на европейските закони, която създава предпоставки за отклоняване на стоки към черния пазар и заобикаляне на плащането на ДДС: стоки, които пристигат от страни извън ЕС, с крайно местоназначение в една държава членка, могат да влязат в ЕС през друга държава членка, преминавайки транзитно през нея и без за тях да се заплаща ДДС, тъй като данъкът се начислява, когато стоките стигнат до крайното си местоназначение. За да се ограничи шансът за измами в тези случаи се предлага по-активен обмен на информация между данъчните и митническите органи във всички държави членки относно стоките, влизащи в ЕС.

Правилата засягат и търговията с автомобили. Това се налага заради разликата в начина, по който налогът се начислява за нови и за употребявани автомобили. Нови или сравнително нови автомобили, при които цялата сума е облагаема, могат да бъдат продадени като употребявани стоки, за които ДДС се начислява само върху маржа на печалбата. За да се преодолеее този вид измама служителите на Еврофиск ще получават достъп до данните за регистрация на автомобили от други държави членки.

Законодателните предложения ще бъдат предадени на Европейския парламент за консултация и на съвета – за приемане.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст