ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

измами с ДДС

Европейската комисия представи днес нови средства, с помощта на които системата на ЕС за данъка върху добавената стойност (ДДС) да стане по-устойчива на измами и да се затворят „вратичките“, които могат да доведат до широкомащабни измами с ДДС, съобщават от пресслужбата на ЕК.

Според най-консервативните оценки измамите с ДДС могат да доведат до загуба на приходи за държавите членки на ЕС в размер на над 50 млрд. евро годишно. Тези средства може вместо това да бъдат използвани за публични инвестиции в болници, училища и пътища, коментира ЕК.

Разкритията от т.нар. Paradise Papers отново показаха как богати частни лица и фирми използват схеми за избягване на данъците, за да заобикалят европейските правила относно ДДС и да избегнат плащането на данъци. Според появили се наскоро доклади схемите за измами с ДДС могат да се използват за финансиране на престъпни организации, включително терористи.

Предложението на ЕК включва няколко основни мерки.

На първо място се планира засилване на сътрудничеството между държавите членки. Предвижда се в Еврофиск — съществуващата мрежа от експерти в ЕС за борба с измамите — да се въведе онлайн система за обмен на информация. Тя ще даде възможност на държавите членки да обработват, анализират и проверяват данните за трансграничната дейност, за да може рискът да бъде оценен възможно най-бързо и най-точно, а служители от два или повече национални данъчни органа ще могат да извършват съвместни данъчни проверки – особено важно при измами в сектора на електронната търговия.

В същото време се предвиждат и нови форми на комуникация и обмен на информация между данъчните власти и европейските правоприлагащи органи (OLAF, Европол и новосъздадената Европейска прокуратура) във връзка с трансгранични дейности, за които има съмнение, че водят до измами с ДДС. 

Обменът на информация между данъчните и митническите органи ще бъде допълнително подобрен по отношение на определени митнически режими, които понастоящем благоприятстват измамите с ДДС. Съгласно специален режим стоки, които пристигат от страни извън ЕС, с крайно местоназначение в една държава членка, могат да влязат в ЕС през друга, преминавайки транзитно през нея и без за тях да се заплаща ДДС, тъй като данъкът се начислява, когато стоките стигнат до крайното си местоназначение.

Според ЕК тази особеност на системата на ДДС има за цел да улесни търговията за почтените фирми, но може да се злоупотреби с нея с цел отклоняване на стоки към черния пазар и заобикаляне на плащането на ДДС. Съгласно новите правила данъчните и митническите органи във всички държави членки ще си сътрудничат по-активно, като си обменят информация за стоките, влизащи в ЕС.

В автомобилния сектор нови или сравнително нови автомобили, при които цялата сума е облагаема, могат да бъдат продадени като употребявани стоки, за които ДДС се начислява само върху маржа на печалбата. Затова служителите на Еврофиск ще получат достъп и до данните за регистрация на автомобили от други държави членки.

След представянето на законодателните предложения днес предстои те да бъдат предадени на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст