ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Еврохолд” пласира облигации за 70 млн. евро

еврохолд

Водещата българска публична компания – „Еврохолд България“ АД, пласира успешно на 30 ноември облигации в размер на 70 млн. евро в рамките на програмата си за необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN Programme) на стойност 200 млн. евро, търгувана на Ирландската фондова борса. Това е втори транш за компанията по програмата, съобщиха от "Еврохолд България".

Проспектът беше одобрен от Централната банка на Ирландия през ноември 2016 година. Размерът на емисията е 70 млн. евро, срокът й е пет години, а фиксираният годишен лихвен купон – 6,5%, като минималният лот за търговия е 200 хил. евро.

Книжата са записани от над 20 институционални инвеститори от Великобритания, Швейцария, Русия, Германия и България.

Водещи мениджъри на емисията са базираната в Лондон Nomura International и лондонското подразделение на руската инвестиционна банка Renaissance Capital, а комениджъри – българският инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД и Балканска Консултантска Компания ИП ЕАД (BAC).

Varengold Bank AS е финансов консултант.

Акумулираните средства ще бъдат използвани за погасяване на предходната емисия, която беше в размер на 47 млн. евро и с фиксиран лихвен купон 8%, както и за развитие на бизнеса на „Еврохолд България“ АД.

„Новата емисия е с по-добри параметри за нас като емитент спрямо предходната, което е атестация за повишено доверие на инвеститорите, съобщи Кирил Бошов, председател на УС на "Еврохолд България". „Новата облигационна емисия няма да се отрази на задлъжнялостта на компанията, защото до края на годината предстои увеличение на капитала на холдинга чрез емитирането на 40 336 250 нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 1.30 лева“.

„Еврохолд България“ е една от малкото компании от Източна Европа, която използва EMTN програма. EMTN програмите са популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни. Те улесняват достъпа  до финансиране на международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на траншове. EMTN програмите предоставят значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии – честотата и период на емитиране на книжата, размер и лихва, и т. нат.

"Еврохолд България" развива дейност в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Компанията е мажоритарен собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в региона. Базираната в София застрахователна група оперира в 8 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в 4 от тях – България, Румъния, Македония и Украйна. От 2014 г. ЕИГ развива дейност и в Гърция. Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има 1600 служители. През 2017 г. международната агенция за кредитен рейтинг "Fitch Ratings" присъди "BB-" рейтинг за финансова стабилност на застраховател ("Insurer Financial Strength Rating" – "IFSR") със стабилна перспектива на "Евроинс Румъния", най-голямото дъщерно дружество в рамките на ЕИГ. "Евроинс Иншурънс Груп" е дъщерно дружество на „Еврохолд България“ – водеща публична компания, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). "Еврохолд България" оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст