ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Излишък от 2.493 млрд. лв. отчетоха до октомври

Министерство на финансите сграда

Бюджетът завършва октомври с излишък от 2.493 млрд. лв. или 2.5% от прогнозния брутен вътрешен продукт за годината. Това сочат месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, съобщава Министерството на финансите.

Този резултат идва от излишък по националния бюджет от 2.678 млрд. лв. и дефицит по европейските средства от 185.3 млн. лв.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, включително осигурителните приходи, обясняват от министерството. В същото време салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект от предходната година. Той е свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (която освен републиканския бюджет включва и този на общините, на съдебната власт, на университетите, на държавните медии и др.) към октомври са 29.166 млрд. лв. или 82.3% от годишните разчети.

Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 8.7%, докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 24.469 млрд. лв., което представлява 87.3% от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към октомври 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9.7%.

Приходите от преки данъци са 86.4% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 10.6%.

Приходите от косвени данъци към края на октомври достигат 87.7% от разчетите за годината. Съпоставено с данните към октомври 2016 г., постъпленията в групата нарастват със 7.2%.

Постъпленията от ДДС са 90.2% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 8.9%. Размерът на невъзстановения ДДС към края на октомври е 56.9 млн. лева.

Приходите от акцизи са 83% от разчета, а от мита – 95.4% от разчета за годината.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 86.6% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14.4% (865.7 млн. лева).

Разходите към края на октомври са 26.673 млрд. лв., което е 72.5% от годишните разчети. Спрямо година те по-рано те нарастват с около 2 млрд. лв.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст