Съобщения на Административен съд – Ловеч

съд ловеч

Административно дело № 26/2018 г. по описа на Административен съд – Ловеч, образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против Заповед № ДК-10-СЗР-17 от 19.12.2017 г. на Началника на РДНСК-СЗР, е обявено за решаване от състав на Административен съд – Ловеч в открито съдебно заседание на 01.03.2018 г. С оспорения акт е оставен без уважение протест против Разрешение за строеж № 139 от 09.11.2015 г. „За преустройство и рехабилитация на Покрит мост – гр. Ловеч”, издадено от старши експерт „Архитектура и градоустройство“ в Община Ловеч от името на Главния архитект на Община Ловеч.

С Решение № 33 от 27.02.2018 г., постановено по административно дело № 362/2017 г. по описа на съда, тричленен състав на Административен съд – Ловеч е отменил чл. 39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Луковит.

В мотивите си съдът е приел, че оспореният от Окръжна прокуратура – Ловеч текст от Наредбата е приет при съществено нарушение на императивни разпоредби на Закона за нормативните актове и Конституцията на Република България и противоречи на материалноправни норми от по-висока степен, регламентирани в Закона за местните данъци и такси, поради което следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст