Жълт картон за 22 публични дружества

пари

Заради неплатена такса "поддържане на регистрирана емисия", определена в Тарифата на "БФБ-София" АД за 2018 г., временно спира търговията с акции на 22 публични дружества, съобщиха от борсовия оператор. Съветът на директорите на фондовата борса дава срок до 23 март на тези дружества да заплатят дължимата сума.  
В списъка на нередовните компании са два от бившите приватизационни фондове – "Руен Холдинг" АД-Кюстендил (5R9, емитент на акции) и "Никотиана БТ Холдинг" АД-София (6N2 Акции).

Има и няколко дружества със специална инвестиционна цел, които са с фокус върху вложения в недвижими имоти – "Емирейтс Пропъртис" АДСИЦ-София (P15 Акции), "Парк" АДСИЦ-София (4PK Акции), "СИИ Имоти" АДСИЦ-София (5CG Акции) и "Юнайтед пропъртис" АДСИЦ-София (5U7 Акции).
Три са емитентите на дългови книжа, които "забравиха" да си платят таксата – "Източна газова компания" ЕАД-Варна (9IPA Облигации), "Топлофикация-Враца" ЕАД-Враца (TFVA Облигации ) и "Балканкар-Заря" АД-Павликени (4BUA Облигации).

Останалите "нарушители" на правилата са фирмата за производство, сервиз, ремонт и търговия с джанти идруги компоненти за кари идруга подемно-транспортна техника "Балканкар-Заря" АД-Павликени (4BU Акции), собственикът на хотелските комплекси "Верея" и "Железник" – "Верея-тур" АД-Стара Загора (4VT Акции), консултантската компания "Вита Ми Холдингс" АД-София (VM5 Акции), фирмата с разнообразен бизнес в областта на хранително-вкусовата промишленост "Голд Инвестмънт Груп" АД-София (IH4 Акции), фабриката за производство и търговия на мебели от масив "Далия" ЕАД-Габрово (DAD Акции), най-големият производител на тишу хартия и изделия от нея в България "Завод за хартия-Белово" АД-Белово (58B Акции), "Заводски строежи-Девня" АД-Девня (3Z8 Акции), производителят на машини и оборудване за студена и термична обработка на металите "ИММИ" АД-София (4IM Акции), фирмата за производство на промишлена регулираща и спирателна арматура "Кнезим" АД-Кнежа (4KZ Акции), търговецът на едро с парфюмерийни и козметични изделия "Мейфеър Груп ПиЕлСи" АД-София (3G9 Акции), фирмата в областта на логистиката и дистрибуцията на бързооборотни хранителни продукти "САФ Магелан" АД-София (6S2 Акции), бутиковата винарна "Тодоров" АД-София (5T6 Акции) и производителят на професионално кухненско оборудване "Торготерм" АД-Кюстендил (TTV Акции).

Има дружества с чуждестранни акционери. Двама гръцки граждани контролират "Мейфеър Глоуб" АД. Две дружества – Padilux S.A. и Pabolux S.A., регистрирани в Люксембург, притежават съответно по 34.88 и 33.18 на сто от капитала на "Завод за хартия-Белово" АД. Трима гръцки инвеститори с равни дялове притежават фирмата "Голд Инвестмънт Груп" АД. по данни от регистъра на КФН Василиос Мухтарис е собственик на 93.30% от акциите с право на глас на "Вита Ми Холдингс" АД.

В случай на незаплащане на дължимите такси в срок до 23 март, на основание Правилата за търговия от Правилника за дейността на фондовата борса, временно ще се спре търговията с емисиите финансови инструменти на тези дружества от 26 март до отпадане на основанието.
Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите суми. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение в бюлетина на борсата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст