Акции, облигации, фондове: желаната алтернатива за финансиране

пари

 "Отварянето" на българската икономика постави нашите компании в силно конкурентна среда. Най-засегнати от това са малките и средните предприятия. За да устоят на натиска на конкурентите си от ЕС, на тези фирми им е нужно финансиране. Банките обаче трудно отпускат заеми на компании, които нямат кредитна история. Задачата им допълнително се усложнява от необходимостта да подготвят множество документи и да  докажат възможностите си за развитие. Като капак идва изискването за солидно обезпечение.
В същото време  една от най-масово прилаганите алтернативи на банковото финансиране в България се очертава емитирането на акции и облигации, която обаче се оказва почти недостъпна за семейния бизнес. Сред малкото останали възможности за малките и средните предприятия са т.нар. фондове за дялово участие, които обаче не се използват често в България. Може би защото собствениците им все още трудно се решават да делят фирмата си с някого и да приемат партньорството с фонд, което в някои от случаите би могло да се окаже доста успешно. Още повече че след време собственикът може да изкупи обратно дела си във фирмата. Още един плюс в това сътрудничество е, че той може да разчита на помощ при управлението на дружеството от страна на фонда. От това какво финансиране ще избере да получи едно предприятие – малко, средно или голямо, в значителна степен  ще зависи  и неговото бъдеще. Верният избор на

алтернативен на банковото кредитиране метод

може да доведе до по-голям успех в развитието на фирмата. От една страна, прекомерното използване на банково финансиране може да доведе компаниите до невъзможност  да реинвестират в бизнес развитието си. Опасенията са, че очакваният ръст на лихвите през следващите години ще изсмуква голяма част от свободния паричен ресурс на фирмите и те ще пропуснат възможността да се възползват от очаквания ръст на българската икономика. Решенията на тези предизвикателства минават през инвестиции, насочени в автоматизация, развиване на нови продукти и услуги с висока добавена стойност, а също през експанзия на външни пазари, агресивен растеж и консолидация на сектора.

Продължаващият спад на лихвите по депозитите пренасочи много средства от банките към капиталовия пазар, от което се възползваха и няколко от публичните компании, представени  на "БФБ-София". Мениджърите на

"Елана Агрокредит" АД

решиха да увеличат капитала на дружеството чрез издаване на до 18 902 402 нови обикновени акции с право на глас  при условията на публично предлагане. Номиналната им стойност е 1 лв., а емисионната – 1.10 лв. всяка. Минималното изискване  за успех на предлагането  е да бъдат записани 10 млн. акции.
На 22 март приключи първият етап на увеличението на капитала на "Елана Агрокредит", в който участваха  сегашните  акционери и лица, закупили права в търговията на борсата. На този етап те са записали 15.3 млн. акции, като почти поравно се разпределя интересът между инситуционалните инвеститори и индивидуалните играчи. На аукциона за продажбата на останалите права от процедурата, който ще е на 29 март, ще бъдат предложени 3 569 707 броя, срещу които не са записани акции. По информация от дружеството има индикации за сериозен интерес и към този пакет права.

Очаква се търговията с новите акции на "Елана Агрокредит" на БФБ да започне на 25 май. Чрез акумулирания капитал и допълнително привличане на заемен ресурс се планира да се финансира дейността на дружеството до следващото увеличение на капитала през пролетта на 2021-ва. Компанията е заложила годишен ръст нетно с 15-20 млн. лв. инвестиции в договори за лизинг и кредити. От началото на дейността си в края на май 2013 г. до 31 декември миналата година "Елана Агрокредит" е вложила 60.22 млн. лв. в покупка на земеделска земя по този начин със земеделски производители. Компанията е финансирала сделки за близо 75 000 дка земя в 20 области в страната.

Освен нови акции инвеститорите ще получат и дивидент от "Елана Агрокредит" за миналата година. От регистрирането си, та и  до момента, дружеството редовно е разпределяло 90% от печалбата си. Последното общо събрание на 15 март е гласувало дивидент от 8.58 стотинки за акция.

При други две компании предстои всичко това да се случи. С решение на съвета на директори бившият приватизационен фонд

"Северкооп-Гъмза холдинг" АД

планира да увеличи капитала, като привлече до 10.7 млн. лв. чрез издаването на до 2 673 899 акции с емисионна стойност от по 4 лв. всяка. Това би удвоило броя акции, издадени от дружеството, които в момента са 2 673 899 броя с номинал от по 2 лева. Емисията ще бъде успешна при записването на поне 1.35 млн. акции или привличането на 5.4 млн. лв., отбелязват от холдинга.  Целта е с привлечените средства да бъде създаден портфейл от мажоритарни и миноритарни пакети в компании и реализиране на положителен финансов резултат от неговото управление.

Успешният бизнес модел и добрите финансови резултати позволява на едно от публичните дружества да увеличи капитала си със собствени средства от акумулирани печалби от дейността. За поредна година това ще прави варненската фирма "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД – София. Акционерите й ще се съберат в края на април, за да разпределят печалбата за 2017 година. Предвижда се 7 900 000 лв. от нея да се използват за увеличение на капитала на дружеството до 72.20 млн- лева.

 

Все още обаче капиталовият пазар е тера инкогнита за малките и средните предприятия. Възможността те да се финансират чрез "БФБ-София" обаче става още по-достъпна след огласяването  на инициативата "Ваучерната схема за покриване на разходите за достъп до капиталовия пазар". Тя ще стартира през май тази година и ще даде възможност за малките и средните компании да наберат дялов капитал и да осъществят инвестиционните си програми, с които да продължат устойчивия си растеж. Общо 78 предприятия ще могат да получат финансиране от 50 хил. лв., което да покрие разходите им за излизане на борсата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст