Да хвърляш боб за… правосъдие

НАП

Вече почти цяла година продължават споровете  във Върховния административен съд за това при какви обстоятелства данъчните могат да запечатват принудително търговски обекти, в които са открили нарушения и кога за осъществяването на такъв акт  се допуска "предварително изпълнение", т.е. кога то може да се приложи преди да е приключило производството по обжалване в съда. Докато различните съдебни състави бълват противоречиви становища по този въпрос, на търговците им остава само да хвърлят боб  при  кой съдия ще имат късмет да попаднат жалбите им.  А междувременно и без това сринатият авторитет на съдебната власт продължава да затъва.

 

Да припомним, че проблемът тръгна след поредица  от шумни акции на приходните власти  из  капанчетата по  Черноморието в разгара на миналия туристически сезон. Само за един от летните месеци  НАП е отчела  над 1500 проверки, при които бяха констатирани 233 нарушения, а 64 обекта – основно заведения, магазини, хотели и др., бяха затворени. Проверките обаче продължиха и след края на сезона, а броят на запечатаните обекти нарасна в пъти.

Съвсем логично активността на приходната администрация  се пренесе и в съдилищата, защото  бяха заринати с камари от жалби.При което  лъсна фактът, че съдиите в съдилищата из страната, а и тези във ВАС  са на различно мнение за това как трябва да се тълкува и прилага законът.

Противоречията  сред магистратите се съсредоточиха  основно около "предварително изпълнение" на заповедите за затваряне на обектите – принудителна  административна мярка, която Законът за ДДС позволява. Бедата обаче е, че според текстовете на този закон  преценката за предварителното изпълнение на тази мярка се прави според критериите в Административно-процесуалния кодекс (АПК). А той допуска предварително изпълнение на такива принудителни мерки само ако "това се налага, за да се осигурят животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението, ако може  да  последва  значителна  или  труднопоправима вреда или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес". Наличието на всички тези предпоставки следва да бъде установено и доказано от данъчните органи, а преценката за необходимостта от държавната принуда се прави от съда за всеки конкретен случай – според фактите по него.

От НАП са категорични, че запечатвайки обектите, те защитават важен държавен интерес – този на фиска. И в съда този аргумент минава, само че невинаги.

За илюстрация ще посочим само две от стотиците дела, които вече приключиха във ВАС: в първия случай става дума за неиздаден касов бон в ателие за химическо чистене, което е било запечатано  заради това за 14 дни. В заповедта за затварянето на ателието са изложени три основни мотива: че това се прави, за да се защити интересът на държавния бюджет за законосъобразно регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект, респ. правилното определяне на реализираните от задълженото лице приходи и на размера на публичните му задължения. Второ: защото от закъснението на изпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди и трето – защото съществува опасност изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено.

В определението си от 3 април тази гониа по образуваното за този случай дело 3244/2018 г. тричленният състав на ВАС обаче казва: "Принципно неизпълнението на нормативно установеното задължение за издаване на касова бележка при продажба на стоки води до неотчитане на приходи, съответно до отклонение от данъчно облагане. Но съобразно фактите по делото не може да се направи извод, че създадената организация на търговска дейност води до отклонение от данъчно облагане. При тези факти  не може да се приеме, че е обоснован защитим държавен интерес, който представлява основание за допускане на предварително изпълнение. По отношение на останалите основания, посочени от органа по приходите, те са изцяло бланкетни, тъй като не са обвързани с конкретни факти."

Второто дело също е свързано с  принудително затворен магазин  заради неиздаден касов бон и със същите мотиви, изложени от НАП. Но там съдът приема друго. В определение от 5 април по административно. дело 4034/2018 година друг тричленен състав на ВАС казва: "Неизпълнението на задължението за регистриране и отчитане на приход от продажби чрез фискално устройство в проверявания обект засяга важни държавни интереси, свързани с отчитането на приходите от задължените лица и заплащането на данъци върху действителния им размер. Налице е защитим държавен интерес, който представлява самостоятелно основание за издаване на разпореждане за предварително изпълнение на издадения индивидуален административен акт."

Е, и този състав приема за "изцяло бланкетни" другите две съображения на данъчните – че ако не се допусне запечатването на обекта, ще последват труднопоправими вреди и че съществува опасност изпълнението на наложената впоследствие санкция да бъде осуетено. Но това не променя крайния изход от делото: жалбата на търговеца със запечатания магазин е отхвърлена.

Спорът всъщност само изглежда сложен: просто трябва да се знае, че принудителната мярка (в случая такава мярка е запечатването на търговските обекти) не е наказание, тя няма санкционен характер. И че тя може да се налага само за да се предотврати едно нарушение, да се преустанови извършването му или за да се възстановят вредите от него.

Но това трябва да го знае на първо място законодателят, чието "творчество" напоследък създава повече проблеми, отколкото решава. А освен него трябва да си го спомнят и съдиите. Които трябва да правораздават не само бързо и качествено, но и принципно и без противоречия в решенията им.  За да може хората да знаят какво следва от всяка тяхна неволна грешка или нарочен пропуск.

Ситуацията с "предварителното изпълнение" по ЗДДС в момента обаче е точно обратна на това, което се разбира като нормално за "правова държава". Но най-лошото е, че явно на никого от тези, от които зависи да се оправи тази каша, явно не му пука от това – вече цяла година…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст