“Американските централи” са готови да трансформират договорите

мая манолова

Омбудсманът Мая Манолова се срещна с изпълнителните директори на „американските централи“. Повод за срещата бе жалбата на представители на Асоциация на индустриалния капитал в България,  Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, които в качеството си и на граждани поискаха от омбудсмана да предприеме действия по отношение на договорите с „Ей и Ес ЗС Марица Изток 1“ ЕООД  и „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия.

На 2 април  омбудсманът се срещна с жалбоподателите, които обявиха, че договорите с „американските централи“  ощетяват непазарно както държавата, така и всички 3 600 000 български домакинства средно годишно с по 161 лева.  Според тях, с тези договори се предоставя неправомерно държавна помощ.

На днешната среща омбудсманът чу позицията и на „американските централи“ в лицето на изпълнителния директор на „Ей и Ес България“ Иван Цанков и Красимир Ненов, изпълнителен директор на „Контур Глобал Марица Изток 3“. Те припомниха историята на подписването на въпросните договори, с участието на няколко правителства и подчертаха ползите от дейността им за обществото и направените инвестиции. Изпълнителните директори заявиха готовност да трансформират договорите, така че да се запазят интересите на инвеститорите и на българските граждани, както и да излязат на свободния енергиен пазар. На срещата те посочиха още, че в момента тече предварително проучване на договорите в Европейската комисия.

Омбудсманът смята, че отговорните държавни институции до момента нямат единна, ясна и обоснована позиция по отношение действието на договорите. Няма откритост и прозрачност в действията им. Няма яснота относно: направени ли са необходимите икономически, финансови и правни анализи относно действието на дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия и за възможностите за тяхното прекратяване и какви действия са предприети и на какъв етап се намират, с цел гарантиране на обществения интерес.

Също така, според омбудсмана, важен въпрос е на какъв етап е процедурата, предприета от ЕК за одобряване на методика за компенсиране при прекратяване на договорите.

Отговорите на тези въпроси са наложителни, с оглед осигуряване прозрачност в действията на институциите, както и предоставяне на информация какви ще бъдат последиците за българските граждани при евентуално запазване или прекратяване действията на тези договори.

За да защити интересите на българските граждани, омбудсманът ще инициира среща между отговорните държавни институции – министерствата на енергетиката, на финансите, КЕВР, НЕК, БЕХ и ЕСО, парламентарната комисия по енергетика, работодателските организации и ръководителите на „американските централите“. 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст