Жилищните кредити продължават да поевтиняват

Цената на банковите заеми за придобиване на жилища продължава да слиза надолу. Това се случва независимо от бързо възстановяващия се пазар на недвижими имоти. Явно хората предпочитат да ги купуват със собствени средства, а пък банките са в бясна конкуренция за привличане на платежоспособни клиенти, които да вземат дългосрочен и обезпечен с жилище заем. От една страна, един такъв кредит осигурява на банката дългосрочни постъпления – в рамките на поне десет години, а в повечето случаи срокът е  20-25 години. От друга страна, тези кредити се обслужват сравнително редовно и са обезпечени с може би най-ликвидния в момента материален (а не финансов) актив.

Всички изброени дотук факти, заедно с обстоятелството, че банките са притиснати от огромната си, но нискодоходна ликвидност и от бързо увеличаващите се надзорни ограничения, свързани с риска, карат кредитните институции да предлагат все по-добри условия по жилищните заеми, които отпускат.  Едно от доказателствата за това е лихвената статистика на БНБ. Според нея в края на март 2018-а (това е последният период, за който има данни) средният размер на лихвата по жилищните заеми в левове е 4.42% годишно, докато година по-рано тя е била 5.26% годишно. По жилищните заеми в евро за същия период средната лихва е намаляла от 6.30% на 5.51% годишно. В тези сметки влиза цената на всички отпуснати кредити, а не само за периода от края на март 2017-а до края на март 2018-а. Ако се пресметнат  заемите за жилища, предоставени само за последната една година, средната лихва по тях е с около 1 процентен пункт по-ниска.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст