ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Финансирането от ЕИФ и УниКредит нараства до половин млрд. евро

пазари

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит подписаха споразумение за увеличаване размера на гаранциите по линията InnovFin, насочена към развитие на иновациите. Целта е подобряване на достъпа до финансиране на иновативни малки и средни предприятия (МСП) и на малки дружества със средна пазарна капитализация в осем страни.

Новото споразумение ще позволи на УниКредит да предложи, чрез своите банки и лизингови дружества, допълнително финансиране на стойност 340 млн. евро за иновативни компании в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Сърбия. Заедно с първоначално подписаното рамково споразумение в размер на 160 милиона евро, МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в гореизброените държави ще имат достъп до финансиране равняващо се на половин милиард евро.

InnovFin е активeн за УниКредит Булбанк от края на 2016 г. за малки и средни иновативни клиенти.

Новото за България по InnovFin е свързано с добавянето като посредник по програмата и на УниКредит Лизинг с общ портфейл 15 млн. евро. Така програмата вече става активна и за лизингови клиенти.

Споразумението се осъществява с подкрепата на Хоризонт 2020, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които са в основата на Плана за инвестиции за Европа.

Банките от групата на УниКредит в Босна и Херцеговина и Сърбия ще се възползват от подкрепата на гаранции, предоставени от ЕИФ по Хоризонт 2020, Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, а гаранционните споразумения с банките на УниКредит в България, Хърватия, Чехия и Словакия, Унгария и Румъния ще бъдат подкрепени от ресурси, идващи от ЕФСИ.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен отбеляза: ”Географският обхват на Европейския фонд за стратегически инвестиции е от първостепенна важност и по силата на днешното споразумение с УниКредит ще подпомогне шест страни от ЦИЕ. МСП в тези страни членки, както и тези в  две съседни държави могат да кандидатстват в УниКредит за кредити, гарантирани от бюджета на ЕС с цел стартиране и разширяване на техния бизнес.”

Главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Гилиберт заяви: “С увеличението на гаранционното споразумение обявено днес, повече от 500 иноватевни МСП ще се възползват от новите възможности за финансиране, предоставени от УниКредит в осем държави чрез 13-те дъщерни дружества на Групата. УниКредит може да разчита на своя опит в досегашното си споразумение с  InnovFin, силния фокус върху МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, както и внушителната си мрежа от клонове в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с цел да развива компании с висок потенциал за ръст и да насърчава иновациите и предприемачеството.

Карло Вивалди, Директор на УниКредит за ЦИЕ подчерта: “По силата на увеличението на гаранционното споразумение, можем допълнително да подпомогнем развитието на иновативни МСП в държавите, в които Групата присъства, като улесним достъпа до финансиране и подпомогнем местната икономика. С това още веднъж потвърждаваме нашата ангажираност при обслужването на клиенти в региона на Централна и Източна Европа.”

Увеличеното финансиране отговаря на стремежа и ангажираността на Европейския съюз да стартира бързо конкретни инициативи целящи ускоряването на кредитни и гаранционни споразумения за насърчаване на заетостта и растежа в ЕС.

ЗА ЕИФ

Европейският инвестиционен Фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основната му мисия е да предоставя подкрепа на европейските микро, малки и средни предприятия (МСП) в Европа като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и разработва рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, насочени конкретно към този пазарен сегмент. В тази си роля, ЕИФ спомага за постигане на целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойна дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.

За УниКредит

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своята впечатляваща и силна клиентска база от 25 милиона клиенти.

УниКредит предлага местен експертен опит и международно покритие и подпомага своите клиенти на глобално ниво, като им предоставя несравним достъп до водещите банки на своите 14 основни пазара, както и в други 19 страни в целия свят. Европейската банкова мрежа на УниКредит обхваща Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия и Турция.

За Плана за Инвестиции за Европа

Европейският фонд за стратегически инвестиции е централен стълб на Плана Юнкер за инвестиции за Европа и има за цел да предостави гарантиране на риска при инвестиции в ЕС и да даде възможност на ЕИБ да инвестира в повече проекти като осигури допълнителни източници на капацитет за поемане на риск. ЕФСИ дава осезаеми резултати. Проектите и споразуменията, одобрени за финансиране по ЕФСИ, се очаква да осигурят повече от 248 милиона евро инвестиции и да подпомогнат почти 611 000 МСП в 28-те страни членки.

За механизма за гарантиране InnovFin

Програмата за гаранции InnovFin МСП е част от „InnovFin – ЕС финансиране на иновации“, инициатива  по линия на Хоризонт 2020. Тя предоставя гаранции и контра-гаранции за дългово финансиране между 25 000 евро и 7.5 мил. евро, за да се подобри достъпа до кредити на иновативни малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители). Програмата за гаранции InnovFin МСП се управлява от Европейския инвестиционен фонд  и се осъществява чрез финансови посредници – банки и други финансови институции в държавите членки на ЕС и асоцииранети страни. На финансовите посредници по Програмата ще бъдат предоставени гаранции от ЕИФ.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст